enda december 2005 PUBLICATIES Zeeuws Erfgoed december 2005 Uitgave van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland De SCEZ kan geen aanvullende informatie verstrekken over de verkoop punten van verschenen publicaties. Boeken en eenmalige uitgaven Paul Brusse en Willem van den Broeke, Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland 1800-2000 (Utrecht, 2005) 432 pag. Deze omvangrijke publicatie is vervaardigd in opdracht van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) en het resultaat van een wetenschappelijk historisch onderzoek over Zeeland. In vier hoofd stukken worden regionale economische ont-wikkelingen behandeld aan de hand van terugkerende onderwerpen als 'bevolking en economische structuur', 'landbouw en visserij', 'infrastructuur', 'openbare nuts bedrijven', 'nijverheid en industrie' en 'diensten'. Met een samenvatting en een analyse, waarmee de economische ontwikkelingen in Zeeland in een breder, (inter)nationaal perspectief worden geplaatst, wordt ieder hoofd stuk van vijftig jaar op overzichtelijke wijze afgesloten. Jeanine Dekker (eindred.), De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000 (Zwolle, 2005) 336 pag. Aan dit boek werkte een keur aan Zeeuwse auteurs mee, ieder gespecialiseerd op zijn eigen stu diegebied in de kennis van volks-cul- tuur, geschiedenis, streekdracht en sie raden van de provincie. literatuurlijst, een lijst met alle informanten en het notenapparaat opgenomen, wat het geheel tot een heus naslagwerk maakt. Louis de Jonge, De laatste haringvissers van Nederland (Amsterdam, 2005) 255 pag. De Jonge schreef zijn boek voor tachtig procent op basis van verhalen van oude vissers, biologen en reders. In het boek wordt een eeuw lang haring visserij besproken. Thans zijn er nog drie haringschepen over, waarvan de auteur op de 'Wiron I' meevoer. In het verhaal komt de geschiedenis van het Nederlandse haringvissen aan bod. Hieruit blijkt ook hoe afkerigheid van politiek en milieueisen uiteindelijk deze visserijsector de das omdoet. Jan J.B. Kuipers, De jaren vijftig in Zeeland: 1954; uit het archief van de PZC (Vlissingen 2005) 64 pag. Eerste aflevering van een reeks boekbrochures over het grote en kleine nieuws in Zeeland, samengesteld met materiaal uit het fotoarchief van de Provinciale Zeeuwse Courant. Oorlog, bezetting en de Februariramp van 1953 vernielden belangrijke delen van de archieven van de PZC. Na 1953 kwam een nieuwe opbouw van de collectie tot stand. De jaren vijftig worden in deze reeks gepresenteerd onder het motto dat de periode kenmerkt: 'Opbouwen en vooruitkijken'. Jan J.B. Kuipers, met een bijdrage van Henk Feij en Peter Urbanus, Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland (Zaltbommel, 2005) 144 pag. Caleidoscopisch over zicht van de Zeeuwse jeugd- en popcul tuur van 1955 tot 2005: bandjes, bromnozems, actiewezen, festivals, trends enz. Vijftig jaar na de 'revolutie' van de rock 'n' roll zijn over de jonge rencultuur in Zeeland ook een paar tentoonstellingen ingericht. Met behulp van allerlei bont en nooit eerder gepubliceerd materiaal en de hulp van ca. 45 zegslieden nu dus ook een boek vol nostalgische herinneringen en honderden afbeeldingen. Aan de hand van de 'grote lijn' worden mensen en plekken opgevoerd als vertegenwoordigers van een bepaalde periode of stroming. Het is het eerste boek over dit onderwerp in Zeeland en brengt een vrijwel onbe- Jeanine Dekker neemt zelf de inleiding voor haar rekening. Hierna volgt het tweede - en met afstand meest uitgebreide - hoofdstuk, '1800 tot en met 1975-2000', onderverdeeld in vijf thema's: de Zeeuwse samenleving, Burgermode, Ontwikkelingen in de Zeeuwse streekdrachten en Portretten. Daarna volgen twee kleinere afsluitende hoofdstukken: Zeeuwse streeksieraden en Het boerenzakmes. Het boek is voorzien van talloze kleurenfoto's en afbeeldingen van tekeningen, prenten, gravures en schilderijen. Achterin zijn een verklarende woordenlijst, Willem Mieras, met tekstbijdragen van Mieke van der Jagt, Door het oog van Willem Mieras. 30 jaar persfotogra fie in Goes (Kats, 2005) 304 pag. Een fotoboek waarin het werk van de foto graaf Willem Mieras van 1975 tot 2005 chronologisch wordt gepresen teerd. De foto's beperken zich tot de omgeving van Goes en geven daarom een tijdbeeld van actuele kwesties die in de getoonde jaren hebben gespeeld. Andreas Oosthoek, Hans i Verstilde Wereld (Vlissingen, 2005) 95 pag. Verstilde wereld is de catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die in de zomer van 2005 in het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg werd gehouden. Naast illustraties van alle geëxposeerde werken (Het Werk, onderverdeeld in schilderijen, tekeningen en aquarellen) geeft PZC- redacteur Andreas Oosthoek een biografische beschrijving van de Middelburgse kunstenaar Hans Heeren in 'Het verhaal Het leven'. Het boek bevat een literatuurlijst en een lijst met onder meer tentoonstel lingen en 'monumentaal' werk. Danker Jan Oreel (tekst en tekenin gen) met een inleiding van Mieke van der Jagt, Goes in strip. De geschiedenis van 600jaar stad Goes (Goes, 2005) 47 pag. Een origineel boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van 25 jaar boekhandel Het Paard van Troje in Goes. Twee scholieren, Sanne en Roel gaan anno nu de televisietoren binnen en worden net als Suske en Wiske door de tijd geflitst. Ze maken op die manier een kleine zeshonderd jaar Goese geschiedenis mee, van Graaf Willem VI in 1405 tot het fruitcorso in 1965. Ed de Poorter [et. al.], Ttv Middelburg-Zuid, 1967-2004 (Middelburg, 2004) 140 pag. In verband met de fusie tussen ttv Middelburg-Zuid en stadgenoot 't Zand werd dit boek over de 37-jarige geschiedenis van de tafeltennis vereniging geschreven. Aan de hand van twaalf voorzitterschappen wordt de lezer op chronologische wijze door de clubhistorie heen geloodst. Hierbij is vooral geput uit columns en bijdragen uit het clubblad. Ineke de Putter, Sago op een tinnen bord (2005) 254 pag. Bewerking van het archief van Jan Petrus de Putter, geboren in Terneuzen, bestuurs ambtenaar in Nederlands-Indië van 1932-1944, aangevuld met schriftelijke en mondelinge herinneringen van zijn vrouw en kinderen (www.ineke.jonker.dk) Paul Verhuyck Corine Kisling (red.), Graauw door de eeuwen (Graauw, 2005) 271 pag. Graauw door de eeuwen is een uitgave van het rooms- katholieke kerkbestuur Heilige Maria Hemelvaart ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de parochie in Graauw. Dit heeft geresulteerd in een boek dat bestaat uit drie losse studies: 'Geschiedenis van Graauw' door Jac. De Baar, 'Franciscus de Vos, schilder' door Jan Olsen en 'Liber Memorialis of Gedenkboek' door de beide eind redacteuren Paul Verhuyck en Corine Kisling. Het boek bevat veel (kleuren) foto's, kaarten en tekeningen en diverse tabellen lijsten. Het laatste hoofdstuk heeft een index. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek (Veronique De Tier eindred.), Koekoek schietebroek. Kinderspelen in Zeeland (Biervliet, 2005) 187 pag. Uiteenzetting in zo'n twintig hoofdstukken van allerlei spelletjes die vroeger en nu in Zeeland gespeeld werden en worden waarmee de diverse auteurs een beeld hebben willen geven van wat kinderen vroeger allemaal deden in hun vrije tijd. Een boek dat een glimlach van herkenning oproept. Kinderspelen in Zeeland J.P.B. Zuurdeeg, In naam van het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners (Sint-Annaland, 2005) 48 pag. Dit boekje is uitgegeven door het streekmuseum voor Tholen en Sint- Philipsland t.g.v. het 25-jarig regerings jubileum van koningin Beatrix en de tentoonstelling 'In naam van Oranje' in het museum. Deze publicatie, een aangepaste en geactualiseerde herdruk van Het hof te Sint-Maartensdijk van dezelfde auteur uit 2000, schenkt behalve aan de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners ook aandacht aan de archeologische opgraving in 1965-1968, alsook aan - en dat is nieuw - de perikelen omtrent het slotterrein in verband met de voor genomen uitbreiding van het woon zorgcentrum Maartenshof in 2003. Tijdschriften Nehalennia afl. 149, najaar 2005, het bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek opent met de tekst van de lezing van I. van Loo over 'Kapers, kooplieden en contractanten, Zeeland en de VOC', gehouden op de 16de Historische Studiedag op 1 november 2002. Hierna volgt de tekst van de lezing van H. Sakkers over 'De Atlantikwall en Zeeland', gehouden op de 18de Historische Studiedag op 22 oktober 2004. Verder het tweede deel over 'Bier en bierbrouwerijen in Veere' van de hand van J. Midavaine en van V. De Tier het derde deel over de verkie zing van het mooiste Zeeuwse dialect woord. Jan J.B. Kuipers heeft zich ver diept in de in Wilhelminadorp geboren 'verhalenmachine' J. Stamperius (1858-1936) en dan met name in het in 1896 verschenen boek De ondergang van Reimerswaal. Tenslotte nog een aantal bijdragen (gedeeltelijk) in dialect van C. Maas, R. Meesen, J. Murre, R. Willemsen, K. Kastelein, P. Heerschap, B. de Koeijer. Mac (van Driewegen), J. Meerman en Th. de Bruin en als laatste het uitgebreide verenigingsnieuws van beide verenigingen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 25