agenda december 2005 oudheidkundige bladen Beëindiging boekenreeks Provincie Zeeland Qp stoom! ACTIVITEITEN Zeeuws Erfgoed december 2005 De rubriek 'Wie kent dit?' in Westerheem van jaargang 54, nummer 3, 2005 is gewijd aan de vondst van Scandinavische bronzen gewichten in de vorm van een paard uit de twaalfde- veertiende eeuw. Auteur Henk Hendrikse (beheerder van het Prov. Archeologisch Depot in Middelburg) beschrijft een exemplaar uit Sluis. "Niet verwonderlijk", aldus Hendrikse, "gezien de intensieve handelscontacten die er bestonden." Westerheem nr. 4 presenteert in de rubriek 'Mijn mooiste vondst' een artikel van historisch- geograaf Frans Beekman over 'Het meisje van Westenschouwen. Een stok- popje uit de I5e eeuw': "De vind plaatsen zijn op de vingers van één hand te tellen en de stokpopjes zijn dus zeldzaam." Eveneens in nr. 3 een arti kel van Wim van Horssen: 'Afdeling Zeeland redt restanten van een buiten plaats', over Ravesteyn op Walcheren én Oud-Rilland op Zuid-Beveland. Zeeland, tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, jaargang 14, nummer 2, 2005, pag. 41-80. Dit nummer van Zeeland is uitgegeven met het oog op het Einsteinjaar en staat in het teken van de natuurwetenschap. Bijdragen zijn er van Frans van Lunteren (Buys Ballot en het KNMI), Johan Everaers ('De Zeemanprijs gereanimeerd' over het opnieuw uitreiken van de Zeemanprijs en het uitreiken van de Gouden Pieter), Gerard Heerebout ('Eskimo's in Zeeland' over een Arnemuids schilderij uit 1550 waarop de eestafgebeelde eskimo's staan) en Bernard van Noordwijk ('Zeeland zeer zuinig op zeldzaam zilverwerk' over het verdwijnen en de zeldzaamheid van streeksieraden). In 'Genootschaps verzamelingen' worden de geheimen rondom een oude Egyptische mummie ontrafeld. Zeeland, tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, jaargang 14, nummer 3, 2005, pag. 81-121. A. Willeboordse schreef 'Oude relaties. West-Zeeuws- Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (1)' over de eeuwenlange verhouding tussen de Zeeuws Vlamingen en de Arabische wereld. In 'Een jeugdavontuur. Het schilderij "Schip Phoenix met Maleise zeerovers in Straat Madoera, 1869"'gaat Victor Enthoven in op de achtergrond van het beroemde schilderij van Schütz en de opdrachtgever ervan: Herman Dirk Slegt. Adrie de Kraker schreef 'Philippine, strategisch punt in niemandsland.' In de rubriek 'Genootschapsverzamelingen' een bijdrage van Thijs Weststrate: 'Een prent voor een goed doel' over de houtsnede van Johan Melse met daarop het ondergelopen Walcherse platteland van 1944. Zuidwesterheem nr. 45, nazomer 2005, het informatiebulletin van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland - afdeling Zeeland, bevat verschillende bijdragen over het lopende onderzoeksproject op het verdronken Rilland door Dicky de Koning en Ron Wielinga. Daarnaast o.m. fietstochtverslagen, een verhaal over de excursie naar Xanten en een artikel over recent archeologisch onderzoek in Hulst. Arco Willeboordse beschrijft een fragment van een beschil derde grafkelder te Aardenburg (Sint- Baaf) in verband met de bedevaart plaats Santiago de Compostela in Spanje. Heem- en Tholen De Nieuwsbrief nr. 13, september 2005, van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen is geheel gevuld met verenigingsnieuws. Walcheren De Wete nr. 4, oktober 2005, het kwartaalblad van de Heemkundige Kring Walcheren, opent met een arti kel van T. Visser over de geschiedenis van de Franse school te Veere. L Wisse vertelt over het leven in de Pekelinge, tussen Grijpskerke en Aagtekerke, in de jaren dertig van de vorige eeuw en A.R. Koppejan haalt herinneringen op aan de speeltuin aan de Veerseweg te Middelburg in de jaren vijftig en zestig van diezelfde eeuw. In het kader van het cultureel themajaar Jaar van het Kasteel 2005 beschrijft P. Minderhoud de geschiedenis van de vroegere buiten plaats te Westkapelle, en dan in het bijzonder de tuinmanswoning. Zoals altijd is er in het oktobernummer aandacht voor gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog: deze keer het verhaal van F.J.M. Pasteels uit Eindhoven over zijn ervaring als tewerkgestelde voor de Duitsers in 1944 op Walcheren. Verder in de serie 'Walcherse weggetjes' een beschrijving van de Koekoeksweg tussen Aagtekerke en Meliskerke. Van L. Cornelisse is er een bijdrage over het zgn. mussengilde en tenslotte volgt nog F. van den Driest met een 'Vadertje' over Willem le Sage, eigenaar van de buitenplaats Oostkapelle. In Arneklanken nr. 3, september 2005, het kwartaalblad van de Historische Vereniging Arnemuiden, verhaalt G. de Nooijer n.a.v. een foto over vissers vrouwen bij het boemeltje Goes- Vlissingen in de jaren dertig en beschrijft L. van Belzen in zijn genealogische rubriek de familie Crucq te Arnemuiden. In de rubriek 'Een bekend persoon te Arnemuiden' gaat J. Adriaanse nader in op de stichters van de calicotweverij te Arnemuiden, Godfried (1794-1867) en Heinrich Salomonsen (1796-1883). P.J. Feij vervolgt zijn serie 'Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf ca. 1550' met een tweede deel over de Arnemuidse burgemeester en schilder Dirck van Delen (1605-1671) en R.M. Rijkse doet uit de doeken hoe een foto uit 1894 van twee Arnemuidse meisjes terecht is gekomen in de huidige bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief. A. de Haas beëindigt zijn jeugdherinneringen met een tocht over het ondergelopen Walcheren in 1945 en J. Adriaanse schetst de moeilijke Arnemuidse jaren tussen 1820 en 1840. Tenslotte nog een bijdrage van P.J. Bos over een brief van ds. G.J. Gobius du Sart over zijn intrede te Arnemuiden in 1861. Den Spiegel nr. 4, oktober 2005, het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen, is voor een groot deel gewijd aan de Westerschelde, een rivier die door de eeuwen heen zo belangrijk is geweest voor de scheepvaart, maar ook decor voor vele oorlogshandelingen, met bijdragen van D. Roos, C. Heijkoop en P. van der Vlies. Verder nog een ver haal van H. Feij over 'Kippenkontjes op de Kleine Markt', dit naar aanlei ding van het project '50 jaar jong in Zeeland'. Zeeuws-Vlaanderen Het Mededelingenblad nr. 3, september 2005, van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen bevat, naast huishoudelijke mededelingen, een uit gebreid artikel van A. Willeboordse over de buitengewone en onvergeeflijke onachtzaamheid van Pieter van de Walle, een diender uit de achttiende eeuw in Aardenburg. Hierna volgt de slotaflevering door R. van Pamelen over het herleven van het vooroorlogse Oostburg, deze keer over de verbindings- en zijstraten. J. Schijve gaat nader in op zijn belevenissen ten tijde van de overval op het distributie kantoor in Oostburg in augustus 1944. Verder 'Het Sluis van weleer; herinneringen, verhalen en anekdotes', opgeschreven door G.E. Albregts (1911-1998). Tenslotte weer een aflevering van 'Venster op het land schap' door W. Wintein, deze keer over veren en de Veerhoekpolder. Het Bulletin afl. 2 (2005) van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten begint met een aantal huishoudelijke mededelingen en verslagen van excursies. Naar aanlei ding van het verplaatsen van een Oostenrijkse grenspaal uit 1745 te Westdorpe schetst J. Thomas een overzicht van de geschiedenis van deze paal, voor zover hij die zelf heeft meegemaakt. M.J. Dankaart doet uitgebreid verslag van een archeologisch onderzoek in Hulst in de periode april-juni 2005 en van de hand van R. Willems volgt het tweede deel over Willem Beukelsz van Biervliet. In de Nieuwsbrief nr. 55, september 2005, van de Heemkundige Vereniging Terneuzen beschrijft C.J. Boeije in een tweede deel 'Tien eeuwen waterschaps historie in Zeeuws-Vlaanderen'. E. Hamelink gaat, naar aanleiding van het bezoek van een oud-RAF-gediende aan Terneuzen, nader in op het verblijf van een RAF-squadron in Terneuzen zestig jaar geleden en A.L. Kort verhaalt van de gebeurtenissen die zich omstreeks 1900 afspeelden rond een veldwachter in Zaamslag. 't Steedje, informatiebulletin voor de Aardenburgse gidsen jaargang 4 nr. 1, juni 2005, bevat o.m. een artikel van A. Willeboordse over de naamgever van de Utenhovestraat: Willem Utenhove, die in de 'gouden eeuw van Aardenburg' (dertiende-begin veertiende eeuw) een bestiarium schreef, volgens Willeboordse "misschien wel het oudst bekende wetenschappelijke werk in het Nederlands". De auteur stelt een lange re bijdrage over dit onderwerp in het vooruitzicht. Met het boekje Op stoom over industrieel erfgoed is in 2004 de cultuur- en natuurhistorische reeks van de Provincie Zeeland beëindigd. Sinds kort zijn een aantal titels uit de serie weer leverbaar. Wij geven u hierbij het overzicht: Zeeuwen te water Op stoom Romeinen in Zeeland Van aardappelkelder tot zaadzolder Van obelisk tot oorlogsgraf Van schandsteen tot straatkapel Versterckt Zeeland Zeeland in de prehistorie Zeeland in de vroege middeleeuwen Zilt en zoet Het grote blauw Land in zicht Tussendijks Van watersnuffel tot meidoornhaag Hoog van de toren De prijs van een boekje is 5 per exemplaar. U kunt uw bestelling richten aan: Studieboekhandel De Ruiter Fanoy Faradayweg 1, 4382 NE Vlissingen Tel. 0118-492200, fax 0118-492207 Prwncie 7«land rorrfrjrflcn 28 en 29 december Slotspektakel Goes 600 De Zeelandhallen zijn op 28 en 29 december het decor voor een groots opgezet eindfeest, waarin de hoogte punten als het openluchtspektakel 'Rogier en de 7 plagen' nog eens op bijzonder wijze getoond worden. Info: www.goes600.nl 13 januari Vertelmiddag 'Winterversite' Biervliet, Dorpshuis, 17.00-20.00 uur. Vertellers: Pol van de Vijver uit IJzendijke, bekend van de jaarlijkse folkloristische dagen, en Johan de Dreu uit Nisse, verslaggever bij Mooi Zeeland. 25 januari Middelburg in de 17de eeuw, corruptie of geen corruptie? Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 20.00 uur. Lezing Heemkundige Kring Walcheren. Spreker: dhr. A. Meijer. Info: secretariaat, 0118-629449; www.hkwalcheren.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 26