itt Spe cial 12 - 'i Sint-Nicolaas in Vaerne of Langaardenburg [overzichtskaart nr. 101] O ostmanskapelle Coxyde Sint-Catharina december 2005 Hannekenswerve w -i" r 7 In 1229 werd een kerk gesticht gewijd aan Sint-Nicolaas in het veenontginningsdorp Sint-Nicolaas in Vaerne, later ook Langaardenburg genoemd. Bij de stormvloed van 1375/1376 is dit dorp vrijwel zeker verwoest. De nabijgelegen proosdij Elmare van de Sint-Pietersabdij te Gent is toen ook onherstelbaar beschadigd. De archeologische resten van Sint-Nicolaas in Vaerne zijn in 1972 gelokaliseerd, op een kaart van Jan van Hinte en bestaan uit fundamenten van de kerk; ook restanten van het kerkhof zouden in het reliëfrijke terrein nog aanwezig zijn. [overzichtskaart nr. 102] Jan van Hinte bepaalde in 1965 de ligging van dit dorp, dat bestaan heeft van rond het jaar 1400 tot 1404 (Sint-Elisabethsvloed) en van circa 1470 tot 1583/1585, op grond van literatuurstudie. Recentelijk bleek deze positie onjuist: bij onderzoek voor de AMK Zeeland werd niets teruggevonden. Nieuwe interpretatie van historische, cartografische en hoogtelijngegevens in het kader van het VNC-project bracht een nieuwe locatie aan de Groeneweg te Schoondijke aan het licht waar wel nederzettings resten werden aangeboord (zie Zeeuws Erfgoed september 2005). Het nieuwe terrein zal opgenomen worden op de AMK Zeeland. Jan van Hinte (1896-1983), de zeer ervaren amateur-archeoloog en -historicus uit Sint-Kruis. Hij was de ontdekker van een aantal verdronken dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen en leidde de opgraving van Hannekenswerve in 1964 (foto Gemeentearchief Sluis). [overzichtskaart nr. 106] Coxyde, Coxie of Beniardskerke wordt in 1280 voor het eerst wordt vermeld. Het dorp is bezocht door de Sint-Elisabethsvloed van 1404, vloeden in 1477 en 1570 en verdween definitief door de inundatie van 1583. Van Hinte vond met een booronderzoek in maart 1965 de zuidwestelijke hoek van de kerk, voorzien van steun beren. In 1994 is op de locatie aan de Diomedeweg, gedeeltelijk illegaal en zonder onderzoek een complex varkensstallen gebouwd, waarbij fundamenten zijn waargenomen. Vermoedelijk zijn de archeologische sporen aangetast, maar nog wel aanwezig. [overzichtskaart nr. 105] Bij de aanleg van een sloot in 1962 werden van dit dorp een deel van de kerkterp met funderingsresten van de noordbeuk van de vijftiende-eeuwse kerk en begravingen ontdekt, wederom door Van Hinte. Hij borg enkele schedels voor onderzoek, maar deze gingen stuk bij het vervoer in zijn fietstas! Ook Sint-Catharina of Sint-Cathelijne - eerste vermelding in 1243 - verdronk definitief door de inundatie van 1583, na verwoestingen door de vloeden van 1375/1376, 1404 en 1477. Het noordoostelijke kwart van het verdronken dorp werd in 1604 overbouwd en doorsneden door de verdedigingswerken van de Cathalijneschans. Van de kerk moet onder andere het koorfundament nog aanwezig zijn. Regelmatig worden muurresten van het dorp opgeploegd, zodat het monument in kwaliteit achteruitgaat. [overzichtskaart nr. 107] De ontdekking van de kerk van Hannekenswerve in 1964 kan wel het de mooiste resultaat van Van Hinte genoemd worden, mede omdat dit voerde tot een opgraving onder zijn leiding. Hanekinwerve, voor het eerst genoemd in 1169, ondervond grote schade van de stormvloeden van 1421 en 1477, en de inundaties van 1583 en 1604. Al in 1666 weet men slechts de plek waar het dorp zich ooit bevond. In de opgraving werden de resten van drie verschillende fasen van de Sint-Nicolaaskerk blootgelegd: een twaalfde-eeuws zaalkerkje van zandsteen, een zandstenen Romaanse driebeukige kruiskerk uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw met een vieringtoren en de bakstenen uitbreidingen uit de dertiende eeuw. De archeologische resten van het verdronken Coxyde liggen deels onder de var kensstallen aan de Diomedeweg te Oostburg. *3» De ophogingslagen van de kerkterp van Sint-Cathelijne in het talud van de sloot in 1962 (foto J. van Hinte). Plattegrond van de kerk van Hannekenswerve met zijn bouwfasen. Het teruggevonden muurwerk is in zwart aangegeven, met stippellijnen is de reconstructie van de plattegrond aangevuld. Legenda: 1. Kapel, midden twaalfde eeuw; 2. Romaanse kruiskerk, laatste kwart twaalfde eeuw; 3. Uitbreidingen in baksteen, dertiende eeuw; 4. Grafkelders; 5. Klokvorm (tekening R. de Nennie naar Van Hinte 1963-1964).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 35