Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Zeeland Nieuwe naam fuserende erfgoeddiensten ARCHEOLOGIE ERFGOEDEDUCATIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Deelnemers aan de landelijke AWN in het interieur van het nagebouwde Nehalen n iatempeltje te Colijnsplaat, waar de heer Van der Weele enige uitleg verstrekte over dit project (foto Dicky de Koning). Vertellen over storm vloeden, desolate' kerktorens en dijkrestanten op de site van Oud-Rilland tijdens de NCRV-opnamen op 6 oktober (foto Dicky de Koning). Aandacht voor het verdronken Rilland Afgelopen zomer was er veel interesse voor het project 'Oud-Rilland'. Mede door de website van de AWN- afdeling Zeeland en allerlei persartikelen was er veel vraag naar excursies. Meestal lopen we dan een rondje tussen Gobbenoord en Oud-Rilland en op de terugweg wandelen we over het fietspad onderaan de dijk, vanwaar het gebied prachtig is te overzien. Op 13 juli maakte Omroep Zeeland opnamen op de slikken voor het wekelijkse TV-programma 'Tijdwijzer'. Het thema 'verdronken dorpen' is mede door het project 'Verdronken dorpen in Zeeland' van de SCEZ nog erg actueel en Oud-Rilland is de enige buitendijkse locatie die nog toegankelijk is. De geschiedenis van het oude Rilland eindigde op de rampzalige Sint-Felix quade saterdach in 1530, toen het net als vele andere dorpen in het oosten van Zuid-Beveland verdween in de golven. De nu nog zichtbare laatste resten van enkele huisplattegronden, een stukje dijk, boomstronken en oude slootjes en vooral veel moernering trekken de aandacht van de media, zoals dat enkele jaren geleden het geval was in het verdronken Valkenisse. Ook de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) had ruimte voor een artikel met foto over de activiteiten van amateur archeologen op het verdronken Rilland. Journaliste Mieke van der Jagt had eigenlijk niet op een excursie gerekend, maar stapte toch dapper in de geleende laarzen en ging samen met fotograaf Willem Mieras mee naar de oever van de Westerschelde. Helemaal schoon bleef ze niet toen ze in een klein kreekje een knieval maakte in het slik. Rilland moet je voelen en proeven, ook dit was een belevenis. Landelijke AWN-excursie De jaarlijkse excursiedag van de landelijke AWN op 24 september werd eveneens een 'rondje verdronken dorpen'. In het Historisch Museum De Bevelanden in Goes werd uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp. De in scène gezette site van een verdronken dorp, compleet met 'waterplassen' en 'slik' met allerlei vondsten is bijzonder levensecht. Tijdens een rondrit per bus zijn bezoeken gebracht aan het Nehalenniatempeltje te Colijnsplaat, het verdronken Rilland, de tentoonstelling van archeologische vondsten uit de Oosterschelde in het museum te Yerseke en tot slot de vliedberg te Wemeldinge. Jan Kuipers (SCEZ) en Dicky de Koning (AWN) waren de gidsen in de bus en op locatie. In hun verhaal speelden de vele stormvloeden die eeuwenlang ons gebied hebben getroffen en het vliedbergthema uiteraard een prominente rol. TV-opnamen NCRV Op 6 oktober maakte de NCRV tv-opnamen voor een aflevering van het programma 'Rondje Delta' dat in oktober 2006 wordt uitgezonden. Jan Kuipers en Dicky de Koning waren gevraagd om wat over respectievelijk stormvloeden en verdronken dorpen, en de site van Oud-Rilland te vertellen. Voor de opnamen was het verdronken Rilland als passende locatie gekozen. Hoewel mooi weer was voorspeld bleef het nevelig, maar dat vond het tv-team helemaal niet erg: de uit de mist opdoemende schepen en de misthoorns zorgden voor een extra sfeerelement. Op 13 oktober heeft staatssecretaris Medy van der Laan in Zeist de nieuwe naam bekend gemaakt van de nieuwe dienst die voortkomt uit de fusie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Vanaf maart 2006 zal de nieuwe rijksdienst verder gaan onder de naam: Rijksdienst voor archeologie, cultuur landschap en monumenten (RACM). Beide cultuurdiensten zijn onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zullen in maart 2006 gefuseerd zijn. Staatssecretaris Van der Laan heeft onlangs haar voorkeur uitgesproken voor deze nieuwe naam omdat de naam volledig aansluit bij de kerntaak van de nieuwe rijks dienst, namelijk de zorg voor onze historische omgeving en het daarmee verbonden erfgoed. Dit erfgoed betreft het onroerende erfgoed boven en onder de grond, onder water en het cultuurlandschap. Zeeuws Erfgoed 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 6