ji Van de consulent Pamflettencollectie Zeeuws Documentatiecentrum Spreekuur consulent regionale geschied beoefening Actueel overzicht heemkundige organisaties archeologieerfgoededucatieGES C H IE D B E O EFEN IN G MONUMENTENZORG STREEKTA- LEN Nog tot en met 31 december blijft 2005 het Jaar van het Kasteel. Daarom is het nu nog te vroeg voor een terugblik op dit themajaar; die mag u verwachten in het eerste nummer van Zeeuws Erfgoed van 2006. Inmiddels is de cursus over de 'groene' geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen, gehouden in Terneuzen, met succes afgerond en volgt een bezinning op het nieuwe cursus aanbod, in 2006 zowel als in latere jaren. Mocht u trouwens op dit punt suggesties hebben, dan zijn die altijd hartelijk welkom. Aan studiedagen en congressen op historisch gebied kwam Zeeland in de voorbije maanden niet te kort. Soms waren er zelfs twee symposia op één dag! Zo kon de historisch geïnteresseerde op 18 oktober kiezen: voor Veere en het thema 'Bourgondië en Oranje, 450 jaar markizaat van Veere' of voor Middelburg en het thema 'Wederopbouw, restauratie en ontwikkeling Middelburg'. Ook de talrijke nieuwe publicaties, waaruit hier een greep, getuigen van leven in de historische brouwerij. Vrijdag 23 september was wat dit betreft een gedenkwaar dige dag. Toen werd in de Grote Kerk in Goes het door de Stichting De Zeeuwse Streekdrachten en Waanders Eén van de deelcollecties van het Zeeuws Documentatie centrum omvat de verzameling pamfletten. Het Zeeuws Documentatiecentrum beschikt over enkele duizenden exemplaren, voor een groot deel met Zeeuwse onderwerpen vanaf 1520 tot en met 1795. Zoals de Koninklijke Bibliotheek haar vermaarde pamfletten collectie onderbracht in de catalogus van Knuttel, zo heeft het Zeeuws Documentatiecentrum zijn eigen collectie pamfletten verzameld in 'den Zeusen Beesem', een cataloguswerk van drie kloeke delen, samengesteld door W. Zijlstra. U kunt dus niet via de (web)catalogus naar pamfletten zoeken, maar alleen in deze catalogus die op het documentatiecentrum kan worden geraadpleegd. Pamfletten zijn een bepaald genre literatuur. Ze verschenen als gelegenheidsgeschrift en kunnen er qua vorm en inhoud divers uitzien. Zo zijn er de 'praatjes', waarin meerdere personen destijds actuele zaken van kritiek voorzagen, pamfletten waarin verslag wordt uitgegeven boek De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000 gepresenteerd. Een extra bijdrage aan de feestvreugde was de koninklijke onderscheiding die bij deze gelegen heid werd uitgereikt aan de voorzitter van de stichting, mevrouw M.J. Daamen-van Houte. Op 7 oktober verscheen Brommers, gitaren en spandoeken. 50 jaar jong in Zeeland door Jan J.B. Kuipers. Een belangrijke publicatie werd op 14 oktober in Middelburg ten doop gehouden: het door Paul Brusse en Willem van den Broeke geschreven boek over de economische geschiedenis van Zeeland in de periode 1800-2000 onder de titel Provincie in de periferie. Samen met de in 1998 verschenen studie van Peter Priester over de Zeeuwse landbouwgeschiedenis vormt het een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe provinciale geschiedenis. In Nisse presenteerde Gerard Smallegange op 28 oktober de derde van een drieling onder de titel Leven op 't Hof. En op 29 oktober werd het door G.J. Lepoeter en J.C. de Groene samengestelde boek Wemeldinge, historie van een dorp tussen Kerk en Kanaal, aangeboden. gedaan van belangrijke veldslagen of gebeurtenissen, traktaten, sententies, ordonnanties en resoluties of smaadschriften waarin het gedrag van belangrijke personen (vaak nadat dezen zich hadden misdragen) publiekelijk werd gehekeld. In 1705 is er bijvoorbeeld een waar pamflettendebat tussen de Vlissingse burgemeester Hurgronje en de plaatselijke baljuw over de vermeende fraude van de eerste. Een dergelijke felle woordenstrijd kom je in hedendaagse kranten op die manier niet meer tegen. Door het unieke karakter van het materiaal kan het raadplegen van de pamfletten alleen via een medewerker aan de balie bij het documentatiecentrum. De consulent regionale geschiedbeoefening houdt elke woensdag middag van 13.30 tot 17.00 spreekuur op het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. Hij is daar aanwezig op de studie zaal, waar u desgewenst en zonder voorafgaande afspraak een beroep op hem kunt doen. Wilt u absoluut zeker zijn van zijn aanwezig heid, dan is een telefoon tje vooraf raadzaam: 0118-678800 (Zeeuws Archief) of 0118-670870 (SCEZ). Uiteraard blijft daarnaast de mogelijkheid van een afspraak in het gebouw De Burg, Groenmarkt 13 in Middelburg (telefoon 0118-670870). Op www.scez. nl treft u de adressen van de heemkundige kringen en verenigingen die onze provincie rijk is (werk>geschied- beoefening>zeeuwse heemkundige organisaties). De Zeeuwse Bibliotheek is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en op maandag van 17.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u de website bekijken, www.zeeuwsebibliotheek.nl of contact opnemen met het Zeeuws Documentatiecentrum van de Zeeuwse Bibliotheek, telefoon 0118-654285 of een e-mail sturen naar zbdoc@zeeuwsebibliotheek. nl Zeeuws Erfgoed 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 9