Colofon KORT^/mgs Ridderorde Ridderorde Leida Goldschmitz-Wielinga Zeeuws Erfgoed 15 juni 2010/02 Zeeuws Erfgoed is een uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief informeert over archeologie, cultuurhistorie, erfgoededucatie, monumenten, musea en streektalen in Zeeland. Abonnementen en adreswijzigingen alleen schriftelijk via postbus 49 o.v.v. Zeeuws Erfgoed. redactie Marinus van Dintel, Aad de Klerk, David Koren, Jan Kuipers, Veronique De Tier, Tony Veenstra en Janneke de Wit eindredactie Saskia Buitenkamp, Marinus van Dintel, Aad de Klerk, Jan Kuipers en Veronique De Tier foto's Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, tenzij anders vermeld. De SCEZ streeft er met de uiterste zorgvuldigheid naar om voorafgaand aan het moment van publicatie contact op te nemen met de rechthebbenden. De SCEZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beeldmateriaal, door derden aangeleverd, waarop auteursrecht berust. opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg druk Verhage Zoon, Middelburg jaargang 9 nr. 2 juni 2010 Meegezonden - Special nr. 15, Het Schuitvlot - Zeeuws Archief Nieuws nr. 46 Aan dit nummer droegen bij: ARCHEOLOGIE Hans Jongepier, Frank de Klerk en Jan Kuipers ERFGOEDEDUCATIE Josien Pootjes MONUMENTEN Marinus van Dintel, David Koren, Ministerie van OCW, Coert van Spall en Jan van Zon MUSEA Leo Adriaanse en Janneke de Wit STREEKTALEN Veronique De Tier ALGEMEEN Leo Adriaanse en Hanneke Jansen ALLERLEI Johan Francke en Truus Trimpe Burger-Mekking Aanlevering van kopij Voor het volgende nummer en/of reacties op deze nieuwsbrief bij voorkeur digitaal tot 19 juli 2010, zeeuwserfgoed@scez. nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. kopij Zeeuws Erfgoed. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres De Burg, Groenmarkt 13 Telefoon 0118-670870 Fax 0118-670880 E-mail info@scez.nl Internet www.scez.nl heeft plaatsgevonden. In de bekende boerderij van wijlen Adrie van der Meulen te Nisse bevindt zich een inscriptie in een raam over een walvis. Het blijkt om een baleinwalvis van zeventien meter lang te gaan, die in 1869 op het strand van de Kaloot bij Vlissingen gestrand is. G. Heerebout vertelt bijzonderheden over deze opmerkelijke stranding. Zeeuws-Vlaanderen In het Tijdschrift, Bulletin van de Heemkundige Kring West-Zeeuws- Vlaanderen (2010, 1), laat M. van IJzendijke Nout een dagje over de grens gaan op zijn fietstocht. R. Bauwens vertelt over Philips Van Kleef (1456-1528), heer van Ravenstein, Wijnendale en Edingen, naar wie een straat in Breskens genoemd is, het dorp waarvan deze Philips de grondlegger was. M. de Groote schrijft een uitgebreid artikel over haar zoek tocht naar haar voorouders, de Salzburgers die in 1732 naar Zeeuws- Vlaanderen vluchtten om hun geloof in vrijheid te kunnen belijden. In de Nieuwsbrief van de Heemkundige Vereniging Terneuzen (maart 2010) gaan P. Stuij en J. van Eck uitgebreid in op het 'tweeling-dorp' Overslag in de gemeente Terneuzen. 'Tweeling' slaat onder andere op de grenspalen 298 en 299, die sinds het traktaat van 1843 de verbinding tussen Nederlands en Belgisch gebied aangeven. De vele lotgevallen van de uiteindelijke vast stelling van de grenzen van Overslag worden boeiend uit de doeken gedaan door Stuij in het hoofdartikel van deze nieuwsbrief. Van Eck vertelt daarna wat de 'Thematisering' van de kernen van de Gemeente Terneuzen inhoudt en schrijft het artikel 'Petrus' Erf. In 1865 riep de Paus de mannelijke ongehuwde gelovigen op het erfgoed van Petrus en de Kerkelijke Staat van Rome te verdedigen, desnoods ten koste van hun leven. Opkomend nationalisme in Italië vormde een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat, en dat wilde Paus Pius IX ten koste van alles voorkomen. Veel gelovigen trokken ten strijde en ook velen sneuvelden. Van Eck gaat in op een van de dappere 'zonen' - Eduard van Bambost uit het Nederlandse Overslag - die stierven voor 'vaderland, recht en vrijheid'. Na de huishoudelijke mededelingen in het Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (2010, 1) reageert P. Stockman op een artikel van E. Verstraeten over het door het museum aangekochte schilderij van het beleg van 1645. J. Geensen beschrijft de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog in verband met Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Tot nu toe zijn in Zeeland 600 crashes geregistreerd. Oost-Zeeuws-Vlaanderen kunnen we opsplitsen in een aantal periodes voor zover die relevant zijn voor vijandelijkheden boven dit gebied. P. van der Velde geeft het tweede deel van zijn verhaal over 'Een Steense meester in wording', en gaat onder andere in op de periode dat Imandt onderwijzer was in Zeeuws-Vlaanderen. Vaste SCEZ-vrijwilliger Leida Goldschmitz-Wielinga is ter gelegenheid van Koninginnedag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontving deze Koninklijke Onderscheiding op 29 april uit handen van burgemeester Dijkstra van de gemeente Vlissingen. Leida krijgt haar onderscheiding voor haar vele werkzaamheden en jarenlange verdiensten op het gebied van de archeologie en de cultuurhistorie: onder andere meer dan 25 jaar secretaris van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland, meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de SCEZ en haar voorgangers op archeologisch gebied en rondleider in het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen. De SCEZ feliciteert Leida van harte met deze verdiende onderscheiding.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 15