Bunker provinciale commandopost BB MACHINEKAMER Tweeledige opzet Burgemeestersbunker Onder de vroegere brandweerkazerne bevindt zich een intrigerende locatie: de voormalige commandopost Bescherming Bevolking (BB). Deze bunker was van januari 1999 t/m mei 2009 in gebruik als depot voor de provinciale archeologische collectie, in beheer bij de SCEZ. De beheersomstandigheden waren echter te slecht; gelukkig kwam met de ingebruikname van het nieuwe depot een eind aan deze ongewenste situatie. Tijd om terug te blikken. Literatuur Hans Sakkers Johan den Hollander, Schuilkelders in Middelburg, 1939-1984. Koudekerke 2005. De BB-bunker is gelijktijdig gerealiseerd met de brandweerkazerne. Het langgerekte model van de laatste is waarschijnlijk de oorzaak dat, in tegenstelling tot de gebruikelijke vierkante typen, onze bunker een lengte heeft van 60 meter en een oppervlakte van 765,6 vierkante meter. De aanlegkosten voor de bunker bedroegen fl. 1.275.000. Daarnaast was nog een kleine fl. 34.000 nodig voor de inrichting. In augustus 1965 vond de eerste oplevering plaats; een jaar later werd de daarboven liggende A.J.W. Mathijssen-Kazerne van de brandweer geopend. De opzet van de bunker was tweeledig: schuilplaats voor het provinciaal bestuursapparaat én commandopost voor het provinciaal commando van de Bescherming Bevolking. Het einde van de Koude Oorlog betekende na 1993 ook het einde van de BB-organisatie en langzamerhand het verval in kwaliteit van de betreffende bunkers. Naast de bunker bevindt zich de veel kleinere 'burgemeestersbunker'. Hij bevat naast machinekamer en keukentje slechts één slaapkamer voor ambtenaren en een aparte slaapkamer voor de burgemeester. Deze bunker is betrekkelijk jong, hij is pas begin jaren tachtig opgeleverd. De aanlegkosten bedroegen circa fl. 400.000. Beide complexen zijn bij de verbouwing tot monumentenwachtersgarage en archeologisch depot gespaard gebleven, al zijn er wel enige aanpassingen verricht. Zo zijn de uitgang van de BB-bunker en de ingang van de burgemeestersbunker aan de Looierssingel opgenomen in de nieuwe voorgevel en dus opgeofferd. Ook moeten nieuwe ventilatiekanalen worden aangebracht om de ondergrondse ruimten van de benodigde verse buitenlucht te voorzien. Bellentableau naast de toegang naar de wasruimte. De afzonderlijke cabines in de handbediende telefooncentrale zitten nog aangesloten op het onklaargemaakte centrale telefoonnet. Een blik in de machinekamer van de voormalige BB-bunker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 19