Archeologisch onderzoek Looierssingel en Armeniaans Schuitvlot Geschiedenis van vier Q's Leerlooierij De locatie van het uit zijn as herrezen archeologisch depot en de monumentenwacht heeft een historie waarin economische bedrijvigheid hoogtij viert. Het gebied ligt net buiten de historische binnenstad van Middelburg, maar binnen de vestingwerken van eind zestiende eeuw. Er waren een leerlooierij, een lijnbaan en een houthandel gevestigd. Midden zeventiende eeuw stonden hier enkele opstallen die worden afgebeeld op de stadsplattegrond van Cornelis Goliat (1657). Deels was het terrein in gebruik als tuin en boomgaard. Pas eind negentiende eeuw is het verder bebouwd. Het gebiedje van het voormalige archeologische depot (Armeniaans Schuitvlot nr. 1) bleef vooralsnog open ruimte. Het blok begrensd door Achter de Houttuinen, Armeniaans Schuitvlot, Looierssingel en Baanstraat was begin negentiende eeuw onderverdeeld in de 'wijken' Q 31, Q 32 en Q 33. Wijk Q 33 is nu Achter de Houttuinen 12, in 1826 een huis met erf en looierij. In 1881 is het huis met erf, uitgestrekte tuin, bloemenkast en kippenhok (de looierij is weg) verkocht aan Gerardus Alberts. Het hele gebied Q 30, 31, 32 en 33 behoorde sindsdien lange tijd aan houthandel Alberts Co, met kantoor, houtzagerij en machinegebouw (tegen woordig onder meer Scoop en politiebureau). Op Q 33 kwam later kantoor Maljers Végé respectievelijk Ijzerhandel De Jager. Ijzerhandel De Jager ging januari 2000 op de schop wegens vestiging van een winkelcentrum met parkeerkelder (Aldicomplex). Het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland (PACZ, nu SCEZ), sinds 1999 gevestigd in de voormalige gymzaal en BB-bunker, begeleidde de werkzaamheden. Men documenteerde funderingen van de twee (uit ijsselsteen opgetrokken) panden die al op Goliats plattegrond staan, alsook een achttiende/negentiende-eeuwse tonput met aardewerk en glas. In februari 2000 kwamen twee waarschijnlijk zeventiende-eeuwse huizen bloot met waterkelders en 22 grote houten bakken en kuipen van de oude leerlooierij. De archeologische sporen bleven grotendeels behouden. Lees verder op volgende pagina. v Drukte bij de opgraving aan de Looierssingel in 2000. Het blok omzoomd door Armeniaans Schuitvlot (boven), Looierssingel (links), Baanstraat onder) en Achter de Houttuinen rechts), zoals afgebeeld op de stadsplattegrond van Cornelis Goliat uit 1657. Onder de Baanstraat, bij het cijfer 1, zien we de in 1611 voltooide Kloveniersdoelen ('t Schutters Hoff der Busse), nog altijd een belangrijk Middelburgs monument.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 21