Tussen ringen en touwen Tekening door L.C.J. Goldschmitz-Wielinga van het insigne van de bedevaartskapel gewijd aan O.L. Vrouw ter Potterie in Brugge, gevonden in Middelburg in 1992. Eind jaren tachtig assisteerden enkele leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling Zeeland bij opgravingen. Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB) was in Middelburg aan de Balans gevestigd, in het voormalige Commerciehuis van de Middelburgsche Commercie Compagnie, berucht om de slavenhandel. Het oude gebouw was tot de nok gevuld met dozen, werkruimte was er nauwelijks. Met mooi weer lunchten de drie vaste medewerkers en de AWN'ers op het binnenplein, waar op Open Monumentendag honderden bezoekers koffie en cake gebruikten. De vrijwilligers bekwaamden zich vanuit het depot in archeologisch veldwerk. Het ledenaantal steeg. Begin jaren negentig startte het onderzoek van het verdronken Valkenisse, voor veel AWN'ers hun mooiste project. Het was de opmaat van het SCEZ-project 'Verdronken Dorpen in Zeeland', met als apotheose het monument bij Colijnsplaat (2009). Bas Oele, assistent-provinciaal archeoloog, leerde AWN'er Leida Goldschmitz het tekenen van archeologische voorwerpen. Deze taak vervult zij tot heden. Het waren jaren waarin het PDB en de AWN gezamenlijke publicaties realiseerden, zoals Geld uit de belt, Verdronken land, Vondsten in Veere. Toen het depot weg moest wegens huisvesting van de Kunstuitleen verhuisde het naar de brandweergymzaal aan het Armeniaans Schuitvlot (1999). Daar bivakkeerden de inmiddels vier vaste medewerkers van het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland (PACZ) met de AWN'ers in een merkwaardige ambiance van ringen, touwen en klimrekken. Een deel van de zaal was tentoonstellingsruimte. De meer dan duizend vondstendozen lagen opgeslagen in de voormalige BB-bunker. De naamsverandering van PDB via PACZ tot SCEZ hield gelijke tred met veranderende taakstellingen. Door intrede van de marktwerking verslapte de nauwe band tussen de 'eigen' archeologische dienst en AWN-vrijwilligers omdat de SCEZ zelf weinig meer opgroef. Hoogtepunt in deze periode was de aanbieding van de boekpublicatie van de Werkgroep Metaalvondsten Zeeland: Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem. Een nieuw en alweer tijdelijk verblijf werd de katholieke basisschool aan de Bachtensteene in Middelburg (2009). De jongste verhuizing voerde terug naar Het Schuitvlot. Eindelijk beschikt de provinciale archeologie hier over een luxe onderkomen. Ook de AWN heeft weer een eigen ruimte. In plaats van aan een houten plankje (Balans) of een gammel houten bureautje (gymzaal Armeniaans Schuitvlot) werkt Leida nu in een schitterende 'tekenkamer', met zicht op het bolwerk. Je zou er bijna gaan wonen! Leida met koeienhoorns van de in 2000 onderzochte leerlooierij aan de Looierssingel, achter het toenmalig depot (foto Jaap Wolterbeek). Houten tekenbureautje in de voormalige gymzaal aan het Armeniaans Schuitvlot.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 23