De Magirus, een levende herinnering aan een rijk brandweerverleden Weinigen weten dat de Stichting Magirus 1931 een uniek stukje mobiel erfgoed in eigendom heeft. De Magirus, een gecombineerde spuit- en ladderwagen uit 1930, is op zijn huidige locatie aan de Stromenweg dan ook beduidend minder zichtbaar voor het grote publiek dan voorheen in de voormalige brandweer kazerne aan de Looierssingel. Om wat meer bekendheid aan deze tachtigjarige klassieker te geven, gaan we uitvoeriger op zijn historie in. De aanleiding voor de aanschaf van de Magirus vormde een grondige reorganisatie van de Middelburgse brandweer. Deze reorganisatie was het gevolg van een grote brand in de Middelburgse binnenstad, die op 7 december 1929 een groot deel van de Lange Delft in de as legde. In de voorafgaande jaren bleek het beschikbare brandweermaterieel al ontoereikend te zijn. Regelmatig moesten brandweerkorpsen van omliggende plaatsen te hulp schieten. Bij grotere branden in de binnenstad werd zelfs de brandweer van steden als Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda ingeschakeld. De in 1930 gebouwde Magirus was dan ook een welkome aanvulling op het verouderde materieel. De brandweerwagen werd in 1931 door de fabriek in het Duitse Ulm opgeleverd en werd gestald in een kort daarvoor gebouwde garage in de Sint-Janstraat. De Magirus was een uiterst moderne en luxe uitgevoerde brandweerwagen. De wagen beschikte over een 120 pk Merbach motor met magneetontsteking en had een cilinderinhoud van 7.000 cc. Daarbij waren het pomp- mechanisme met centrifugaalpomp en de opbergkasten van de opbouw aangepast aan de specifieke wensen van de brandweerleiding. Pas na een diensttijd van bijna vijfentwintig jaar werd de Magirus vanaf 1955 niet meer als eerste uitrijdwagen ingezet. Hierna bleef de wagen nog tien jaar actief in gebruik, om vervolgens in 1965 aan de jeugdbrandweer te worden overgedragen. Bij de jeugdbrandweer werd de Magirus onder andere ingezet voor demonstraties, waardoor de wagen voor het publiek zichtbaar bleef. In 1970 werd de Magirus voor een paar duizend gulden aan een particulier uit Middelburg verkocht. Als voorwaarde werd gesteld dat de wagen in Middelburg gestald zou blijven. Groot was dan ook de verbazing toen de Magirus begin 1987 bij toeval in het Brabantse Dongen werd aangetroffen. In de showroom van een handelaar in brandweermaterieel bleek de wagen te koop te staan voor een slordige fl. 45.000. Om de Magirus voor Middelburg te behouden werd door brandweerlieden in allerijl de Stichting Magirus 1931 opgericht. Binnen korte tijd was een grote groep liefhebbers van de Magirus gemobiliseerd. Het enthousiasme voor de behoudsactie was groot. De brandweerlieden droegen een deel van hun maandwedde af, terwijl de gemeente Middelburg en diverse sponsoren een financiële bijdrage Sinas enkele jaren heeft de Magirus zijn onderkomen in de huidige brandweerkazerne

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 26