Kom naar Het Schuitvlot op zaterdag 11 september tijdens de Open Monumentendag! Open dag Het Schuitvlot zaterdag 11 september 2010 Looierssingel 2 Middelburg 10.00 tot 17.00 uur Erfgoed boeit en erfgoed bindt www.scez. nl Colofon Special Het Schuitvlot is een uitgave van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Samenstelling Guus van Bebber, Saskia Buitenkamp, Robert van Dierendonck, Marinus van Dintel, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Altijd al eens willen weten wat een archeologisch depot inhoudt? Wat er gebeurt en wie er werken? Ook nieuwsgierig naar werkzaam heden, gereedschap en materialen van de monumentenwacht? En naar welke activiteiten de SCEZ nog meer ontplooit? Dan doet zich op zaterdag 11 september de gelegenheid voor om antwoord te krijgen op uw vragen en om kennis te maken met locatie Het Schuitvlot en het werk van de SCEZ in bredere zin. In en bij Het Schuitvlot vinden op 11 september, tijdens de Open Monumentendag, allerlei activiteiten plaats onder deskundige begeleiding van medewerkers van de SCEZ. In de garage- en opslag ruimte wordt een markt ingericht met kraampjes voor archeologie, monumentenwacht, monumentenzorg en brochures en publicaties. Ook zullen daar een aantal exposities te bezichtigen zijn, onder andere over oude boerderijen, kastelen, verdronken dorpen en streektalen. Heel toepasselijk in deze omgeving laat een leerbewerker zijn oude ambachtelijke werkzaamheden zien. De monumentenwacht toont het interieur van een monumentenbus en geeft klim- en abseil- demonstraties, en wie wil mag ook eens proberen te klimmen. In de Erfgoedmobiel, het mobiele museum voor erfgoededucatie, is 'Vensters op Zeeuws Erfgoed' met een keuze uit de Canon van de Zeeuwse geschiedenis te bezoeken. Kennismaken met depot en werkruimten kan deels op eigen gelegenheid via een uitgezette route en er zijn doorlopend presentaties over erfgoed en werkzaamheden. Amateurarcheologen van de afdeling Zeeland van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland presenteren hun activiteiten in een eigen werkruimte. Bezoek aan de depots vindt eveneens plaats in groepen onder begeleiding. Er is een erfgoedspelletjeshoek voor kinderen, er is koffie, thee of fris en iedere bezoeker krijgt een leuk aandenken. Zoals u ziet, een breed programma met een scala aan activiteiten. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Mocht u nog tijd overhouden, dan zijn er die dag vele monumenten in Middelburg opengesteld voor bezoek! Kennismaken met df werkzaamheden van df SCEZ kan op zaterdag 11 september tijdens de Open Monumentendag in df vernieuwde locatie Het Schuitvlot. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland - SCEZ - is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. De SCEZ zet haar kennis in om publieksgericht te informeren, te adviseren en te ondersteunen. Haar werkzaamheden staan geheel ten dienste van het duurzaam behoud en de duurzame ontwikkeling van het Zeeuwse erfgoed in al zijn verschijningsvormen: archeologie, cultuurhistorie, monumenten, musea en immaterieel erfgoed. 'Erfgoed boeit en erfgoed bindt', zo luidt het motto van de SCEZ bij de uitvoering van haar werkzaamheden de komende jaren. Erfgoed boeit omdat het over de eigen omgeving en het eigen verleden gaat. De verhalen daarover boeien. Tegelijkertijd bindt erfgoed. Het bindt mensen aan hun omgeving en aan elkaar. Erfgoed schept een band! Leida Goldschmitz-Wielinga, Henk Hendrikse, Aad de Klerk, Jan Kuipers, Josien Pootjes, Wim Scholten, Veronique De Tier, Tony Veenstra en Janneke de Wit foto's SCEZ, tenzij anders vermeld. Opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg druk Verhage Zn, Middelburg Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49, 4330 AA Middelburg T 0118-670870 E info@scez.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 28