Onderzoek en meldingen Zutd-Bf.vf.land Zf.f.uws-Vlaanderen Voorganger katholieke kerk? Onderzoek 'onderkant' Koorschool Goes In samenwerking met de gemeente Goes verrichtte de SCEZ op 30 maart archeologische waarnemingen onder de vloer van de Zeeuwse Koorschool in Goes, na een vondstmelding van een fundering door medewerkers van de gemeente. De fundering kwam tevoorschijn bij het verwijderen van een houten vloer in de kamer van de vroegere pastorie, gelegen aan de Singelstraat tegenover de Grote Kerk. Aan deze zijde van de Singelstraat stonden in de zeventiende eeuw diverse woonhuizen, alle van katholieke eigenaren of in eigendom van de rooms- katholieke parochie. In 1696 zijn twee huizen tot een schuilkerk ingericht. Ten zuiden daarvan stond een huis dat eerder schuilkerk was, het huis dat oorspronkelijk eigendom was van de kunstschilder Eversdijck. Toen dit pand zijn functie van schuilkerk in 1696 verloor is het verbouwd tot woonhuis voor de stadspastoor. Aan de noordkant van de tweede schuilkerk stond een oud woonhuis. Op die plek, ter breedte van drie huizen, werd in 1815 een nieuwe roomse kerk gebouwd. Bij de nieuw bouw brak men de oude schuilkerk en het oude woonhuis af. De gevonden fundering is vermoedelijk die van de kerk van 1815. Fundering onder de vloer van de Zeeuwse Koorschool te Goes (foto Frank de Klerk, Gemeentearchief Goes). Middeleeuwse boerderijen Zwartegatsche kreek (Nieuwvliet) Op 27 januari van dit jaar verrichtte de SCEZ archeologische waarnemingen langs de Zwartegatsche Kreek bij Nieuwvliet, na een vondstmelding door de heer J. de Zwart uit Nieuwvliet. Deze had aardewerk en baksteen op diverse plekken langs de kreek aangetroffen. De archeologische resten kunnen worden toegeschreven aan meerdere laatmiddeleeuwse huisplaatsen of boerderijen. Deze boerderijen zijn afgebeeld op de kaart van Pieter Pourbus uit 1571. Op één locatie is een cultuurlaag gedocumenteerd van ongeveer 60 meter lang, met daarin baksteen-, aardewerk- en steengoedfragmenten uit de vijftiende eeuw. Hier en daar was ook een dierlijk botfragment zichtbaar. De cultuurlaag is zichtbaar in de schuine oever, vanaf circa 50 centimeter beneden maai- veld. Min of meer halverwege de cultuurlaag was een onderbreking van enkele meters te zien. De locatie komt exact overeen met de weergave van een of twee boerderijen op de bovengenoemde kaart van Pourbus. Eeuwenoude broodoven Markt Groede Op 27 januari deed de SCEZ archeologische waarnemingen in het pand Markt 2 te Groede, na een vondstmelding van een oven in een kelder onder het pand. In de grond waarmee de kelder was dichtgestort waren al enkele gekleurde tegels en een kannetje gevonden uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, evenals een metalen deurklink. In de achterwand van de kelder bevond zich de oven, zeer waarschijnlijk een broodoven. De afmetingen van de rechthoekige opening bedroegen circa 60 x 25 centimeter. Het deurtje is niet bewaard gebleven. Wel was in een ijzeren omsluiting de plek nog zichtbaar waar de scharnieren hebben gezeten. De ovaalvormige oven was verder leeg. Onder de oven was een gewelf van kleine rode bakstenen zichtbaar. Dit is de 'asla' geweest, waarin na het opstoken van de oven de as van verbrande takkenbossen werd gedeponeerd. De broodoven, die vermoedelijk ook uit de zeventiende eeuw dateert, wordt intact gelaten. Oever van de Zwartegatsche Kreek met baksteenresten uit de late middeleeuwen. Broodoven in een kelder van Markt 2 te Groede (foto Jan van Zon). Zeeuws Erfgoed 3 juni 2010/02 Archeologie

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 3