STREEKTAAL Varia Echt Zeeuws?! De Giro d'Italia en het Zeeuws Vondstmeldingen en archeologisch spreekuur De Zeeuwse Klapbank digitaal Zing Zeeuws 2010 op 6 november Melding van archeologische vondsten dient te geschieden bij de SCEZ. Het materiaal wordt wanneer nodig geregistreerd en gedocumenteerd, maar blijft altijd in het bezit van de melder, tenzij deze het zelf wil afstaan. Uw melding van vondst(en) of waarneming(en) kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden bij: SCEZ Postbus 49 4330 AA Middelburg T 0118-670870 E j.jongepier@scez.nl Daarnaast houdt de SCEZ op elke eerste dinsdagmiddag van de maand een archeologisch spreekuur. U kunt het spreekuur in gebouw De Burg, Groenmarkt 13 te Middelburg bezoeken om voorwerpen te laten determineren (geldwaarde wordt niet getaxeerd), vondstmeldingen te doen, of allerlei vragen op het gebied van de Zeeuwse archeologie voor te leggen. De eerstvolgende archeologische spreekuren vinden plaats op de dinsdagmiddagen 6 juli, 3 augustus en 7 september van 15.30 tot 16.30 uur. Dank voor uw medewerking! Op www.zeeuwseklapbank. nl kunt u de verhalen en de dialectfragmenten uit de tentoonstelling 'De Zeeuwse Klapbank' nu ook van thuis uit beluisteren. In het kader van het jaar van de fiets zijn ook enkele fietsverhalen te beluisteren op deze website. We wensen u veel luister en kijkplezier. U hebt het hier en daar misschien al in de pers gezien of gehoord: 'Zing Zeeuws' heeft het startschot gegeven voor nieuwe inzendingen. Na het succesverhaal van 2006 en 2008 organiseert de Stichting De Zeeuwse Taele in samenwerking met de SCEZ immers een derde editie van 'Zing Zeeuws' op 6 november in De Klomp in Ovezande. Inschrijven kan tot 1 september. Wilt u meer informatie, dan verwijzen we u graag door naar www.zingzeeuws.nl. Wie een folder wil, kan die aanvragen via zingzeeuws@scez. nl. Het Zeeuwse Jaar van de Tradities wordt op zaterdag 12 juni in Goes afgesloten met de conferentie 'Echt Zeeuws?!' Het programma biedt een terugblik op afgelo pen jaar, dat liet zien hoe bijzonder vele tradities in Zeeland zijn en hoezeer vele Zeeuwen daar nog waarde aan hechten. De gastspreker is Ineke Stroucken (Nederlands Centrum voor Volkscultuur). In het ochtendgedeelte wordt het eerste exemplaar van het boekje Echt Zeeuws?. over tradities in Zeeland aan de commissaris van de koningin in Zeeland, Karla Peijs, overhandigd. Het werd geschreven door Rinus Antonisse. Daarna worden enkele Zeeuwse tradities 'ten tonele gevoerd'. 's Middags wordt nader ingegaan op het nieuwe beleidsprogramma Volkscultuur van de Provincie Zeeland en het Scoop-rapport Volkscultuur in Zeeland: voor oud en jong! Adrie Oosterling zorgt voor muziek en woord. De conferentie 'Echt Zeeuws?!' vindt plaats in De Goederenloods op het terrein van Spoorwegmuseum Stoomtrein Goes-Borsele. Als er bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog plaatsen zijn, kunt u zich aanmelden Zeeuws Erfgoed 4 maart 2010/02 ARCHEOLOGIE STREEKTALEN Het is u vast niet ontgaan dat de finish van de derde etappe van de Giro d'Italia op 10 mei in Middelburg plaatsvond. Ook de SCEZ greep samen met uitgeverij Den Boer|De Ruiter de gelegenheid aan om een boekje te maken over wielrennen en over de fiets. Is Jo d'r óók? Wielrennen op z'n Zeeuws Il ciclismo alzelandese werd op 7 mei gepresenteerd in De Drvkkery. De uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van Provincie Zeeland, Rabobank Walcheren/Noord- Beveland en het DELTA Zeeland Fonds, als onderdeel van de Middelburgse Giro d'Italia-festiviteiten en het Zeeuws jaar van de fiets. Jo de Roo overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester van Middelburg, Koos Schouwenaar. De tekst - in het Zeeuws - is van Jan Zwemer en biedt de Italiaanse wielrenners op ludieke wijze een gids voor ontvangst in Zeeland en een beschrijving van het parcours. De tekst werd in het Nederlands en Italiaans vertaald. De hoofdstukken worden afgewisseld met uitspraken van Zeeuwse wielrenners uit de afgelopen vijftig jaar en historische foto's van Zeeuwse wielerklassiekers. Wie het boekje nog niet heeft, kan het gratis afhalen bij de SCEZ (Groenmarkt 13, Middelburg) of tegen eigen verzendkosten toegestuurd krijgen. Stuur een envelop naar de SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg, met daarin een lege retourenvelop (A5-formaat) waarop uw naam en adres staan vermeld. Plak op deze envelop 88 cent aan postzegels. U ontvangt het boekje dan per kerende post in deze envelop - zolang de voorraad strekt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 4