Zeeland Bezet en Bevrijd 1940-1944/45 De verwoeste hoofdstad in 1940. Links op de voorgrond het oude Stadhuis van Middelburg collectie Zeeuws Archief, HTAM-A-0454). Van september 2009 tot en met juli 2010 vindt in Zeeland een herdenkingsjaar plaats naar aanleiding van 70 jaar aanvang en 65 jaar beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. De activiteiten in het najaar van 2009 waren vooral gericht op de herdenking van de Slag om de Schelde. In maart ging een reeks activiteiten van start die aansluiten bij de landelijke herdenking. Op 13 maart 1945 keerde koningin Wilhelmina na vijf jaar ballingschap in Engeland terug in Nederland. Dat gebeurde in het door oorlogshandelingen nagenoeg geheel verwoeste grensplaatsje Eede. De grens was bij die gelegenheid gemarkeerd door een meelstreep. De komst van de koningin symboliseerde het einde van jarenlange onderdrukking en vrijheidsbeperking en het begin van een periode van nieuwe vrede en welvaart. Op 13 maart 2010 werd ter plaatse een herdenkingsplechtigheid georganiseerd, waarbij de grensoverschrijding door koningin Wilhelmina opnieuw werd opgevoerd, met dit keer in het ontvangstcomité gedeputeerde Harry van Waveren. Ter nagedachtenis werd op deze plek een fotopaneel onthuld met afbeelding van de historische gebeurtenis van 65 jaar geleden. stadshart Herdenkingsplechtigheid in Eede: de nagespeelde terugkeer van het Nederlandse staatshoofd in maart 1945 (foto Josephine De Kreijger). Op 10 mei 1940 raakte Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog nadat Duitse troepen de grenzen hadden overschreden. Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei gaf Nederland zich in de avond over. Alleen in Zeeland werd de strijd voortgezet door de Fransen die ons land via België en Zeeuws-Vlaanderen te hulp waren geschoten. Op 17 mei 1940 zette een Duits bombardement de Zeeuwse hoofdstad in vuur en vlam. Het historische centrum van Middelburg werd groten deels verwoest. Vanaf 17 mei 2010 wordt dit vrijwel ver geten bombardement uitvoerig herdacht door middel van een aantal activiteiten, waaronder diverse tentoonstellin gen, een symposium en een stadswandeling door het Reizende tentoonstelling 'De Bunker' (foto Anno). van Middelburg. Zo kan nog tot en met 4 juli een bezoek worden gebracht aan de multimediale reizende tentoon stelling 'De Bunker' die op Plein 1940 (nabij de Markt) staat opgesteld en tijdens het Zeeland Nazomerfestival (24 augustus t/m 4 september) de theatervoorstelling 'Vlammenstad' worden bijgewoond. Ook in de zes Zeeuwse oorlogsmusea worden nog tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd in het kader van het herdenkingsjaar. Voor een overzicht van de activiteiten: www.bevrijdingzeeland.nl. In deze musea is ook nog de dvd 'Stille Getuigen van de Slag om de Schelde' te zien (en te koop), die de SCEZ in het kader van het herdenkingsjaar liet samenstellen. Zeeuws Erfgoed 5 juni 2010/02 Algemeen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 5