Erfgoededucatie in de Zeeuwse regio s Leskisten museumeducatie Sluis Verwacht: 'Luusturus'! E f d d d fzoe ducatie Een gastheer voor de Erfgoedmobiel De Erfgoedmobiel, ingericht met de module 'Zes Vensters op Zeeuws Erfgoed', staat in de gemeente Terneuzen. De basisscholen kunnen gedurende één dag in de trailer aan het werk. Het projectteam cultuurmenu's heeft een gastheer aangetrokken, die naast het ontvangen van de schoolgroepen in de trailer ook zorgt voor praktische zaken als de airco of de verwarming. Gastheer Sebastiaan Vanhijfte over zijn ervaringen: Op reis door de tijd: Half februari ging de telefoon. "Spreek ik met Sebastiaan Vanhijfte?" klonk het aan de andere kant van de lijn. "Wij zoeken iemand die tijd heeft om enkele groepen te begeleiden tijdens een bezoekje aan de Erfgoedmobiel van de SCEZ." Dat waren in één zin twee woorden die mij niet bekend in de oren klonken, Erfgoedmobiel en SCEZ. Jaap, degene aan de andere kant van de lijn, legde kort en bondig uit wat de Erfgoedmobiel was en hoe hij was opgebouwd. Hoe verder het gesprek vorderde, des te meer ik geïnteresseerd raakte. Het project sprak me erg aan en ik zag er voor de kinderen zeker een meerwaarde in. Ik was bereid om mij daar voor in te zetten, mits het in te passen was met mijn andere werk. Er werd een bezoekschema opgesteld en slechts zes dagen later zou mijn eerste groep komen. Op maandag 22 februari reisde ik voor de eerste keer samen met de kinderen door de tijd. Wat een ervaring. Ik weet nog steeds niet wie er enthousiaster was na dat uur, de kinderen of ik. Nu, bijna twee maanden later, besef ik nog iedere dag hoe goed en doordacht deze tijdmachine - zo noem ik de trailer in mijn welkomstwoordje - is. Tot op heden heb ik nog niet één groep gehad die niet vol enthousiasme na iets meer dan een uur weer terug in 2010 stapt. Vooral de woordenwisseling die de kinderen onderling hebben wanneer ze weer naar school lopen of wanneer deel 1 van een groep eruit komt en de andere helft van de klas vol verwachting staat te wachten, is in één woord geweldig. Je merkt aan zowel de kinderen als de leerkrachten dat zo'n uur veel te snel voorbijgaat. Meestal geeft dat ook aan hoe leuk en leerzaam ze het allemaal vinden. Ik ben blij dat ik deze ervaringen al heb mogen meemaken. En ik prijs me gelukkig dat ik nog heel wat keren samen met de volwassenen van de toekomst in deze tijdmachine naar al die mooie, ontroerende, spannende, en indruk wekkende momenten van onze geschiedenis mag reizen. Leskist van het Visserijmuseum Breskens. Leskist van het Archeologisch Museum Aardenburg. Ontwerp en realisatie leskisten: Tijl Clement De cultuurmenu's van de basisscholen in de gemeente Sluis zijn een mooi project rijker. De scholen gaan werken met leskisten voor museumeducatie. De leskisten hebben allemaal een vorm die past bij het thema van een van de musea uit de gemeente. Ze bevatten een voorwerp uit de geschiedenis. Rond dat voorwerp is een leerproject van drie weken opgebouwd. Er zijn historische verhalen bedacht met Stef en Sanne in de hoofdrol. De kinderen brengen ook een bezoek aan het betreffende museum. Het project is ontwikkeld door de Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen in samenwerking met de SCEZ. Zeeuws Erfgoed 9 juni 2010/02 Erfgoededucatie Een evenement voor de leerlingen van de groepen zeven en acht van de basisscholen op Schouwen-Duiveland en Tholen. De leerlingen worden op 21 en 22 juni getrakteerd op een dag vol historische verhalen uit de regio. Er hebben zich voor deze dag inmiddels 1.100 leerlingen aangemeld! 's Morgens is er een museum- bezoek, daarna een historische lunch op het landgoed van Slot Moermond en 's middag een muziek- en theaterspektakel op en rond het plein van de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het evenement is bedoeld om de nieuwe webquests op de sites van de acht musea onder de aandacht te brengen. Leskist van het Belfort in Sluis.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 9