N Nieuwe toepassingen op website Meldpunt Erfgoed Zeeland Icoon van Vlissingen toont grandeur van weleer www.meldpunterfgoedzeeland.nl Aigelopen zomer zijn aan de website van Meldpunt Erfgoed Zeeland enkele nieuwe toepassingen toegevoegd. Deze toepassingen maken het mogelijk om de gemelde objecten en structuren beter te lokaliseren én in beeld te brengen. Google Maps De nieuwe toepassingen hebben betrekking op het gebruik van Google Maps en Google Street View. In Google Maps worden de gemelde objecten en structuren door middel van zogenaamde markers op een geografische kaart afgebeeld. Door deze toepassing wordt op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt waar in Zeeland de gemelde objecten en structuren zich bevinden. Door te klikken op een marker krijgt de bezoeker in het kort informatie over de melding. Tevens kan hij via een link doorklikken naar het overzichtsveld van de desbetreffende melding. Google Street View De geïmplementeerde kaarten van Google Maps zijn aangevuld met Google Street View. Met Google Street View kan de bezoeker van de website het gemelde object en de directe omgeving ervan in een 3D-omgeving in beeld brengen. Tevens kan de bezoeker een virtuele wandeling in de omgeving maken en kan hij gebruik maken van een inzoomfunctie. Er is echter een voorwaarde voor het gebruik van Google Street View: Google Street View moet de desbetreffende omgeving wel (door middel van panoramafoto's) in beeld hebben gebracht, anders kan van deze toepassing geen gebruik worden gemaakt. De nieuwe toepassingen kunt u vinden op de website van het Meldpunt: Sinds eind juli is de gerestaureerde noordgevel van de Timmerfabriek van de voormalige scheepswerf De Schelde in Vlissingen weer zichtbaar voor het publiek. Doordat de gevel van steigers en het bijbehorende groene doek is ontdaan, kan de voorbijganger een goede indruk krijgen van hoe het rijksmonument er in de nabije toekomst uit gaat zien. Vooral de fraaie kleurstelling valt op; de gevels zijn in een grijstint uitgevoerd, terwijl de nieuwe stalen kozijnen donkerblauw zijn. De dakkozijnen van de lichtkap, die mede verantwoordelijk is voor de lichtval in het gebouw, hebben een gele kleur gekregen. De kleurstelling is overigens gebaseerd op de oorspronkelijk toegepaste kleuren, waardoor de grandeur van dit uit 1914 daterende gebouw nog eens extra naar voren komt. De gemeente Vlissingen is als eigenaar van de Timmerfabriek zeer tevreden over de gemaakte vorderingen. Ruim vijf maanden na de start van de restauratiewerkzaamheden is het werk aan de buitengevels grotendeels gereed. Eind oktober zullen de steigers en doeken rond de andere gevels verwijderd worden, terwijl de restauratie van het volledige casco volgens de huidige planning eind dit jaar afgerond zal zijn. Voor de gemeente is de restauratie en de herbestemming van de markante Timmerfabriek een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het Scheldekwartier. Het herstel van het gebouw staat symbool voor het streven van de gemeente Vlissingen om het roemrijke maritieme verleden te laten herleven in deze nieuwe stadswijk. Of de nabijgelegen, momenteel onttakelde werfkraan en de imposante machinefabriek hier tevens deel van zullen gaan uitmaken, is tot op de dag van vandaag onzeker. Wellicht dat beide in de toekomst alsnog kunnen functioneren als creatieve, innovatieve en economische broedplaats die de stad opnieuw positioneert. De restauratie van de Timmerfabriek kan plaatsvinden mede dankzij een kanjersubsidie van 3,4 miljoen euro van het Rijk De Timmerfabriek in 1914-1915, kort na de oplevering collectie Gemeentearchief Vlissingen). Zeeuws Erfgoed 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 11