eren me JÜ0Ê Diploma-uitreiking ROP Voorkom verstoppingen van uw monument I I Op 13 juli was het weer zover: diploma-uitreiking en uitreiking van ROP-certificaten aan de leerlingen restauratie, timmeren en metselen. Op locatie van de Bouwopleiding Zeeland in Goes werden de aanwezigen welkom geheten door Jan Lonink, voorzitter van de Stichting ROP Zuid West. Gedeputeerde Harry van Waveren schetste in zijn toespraak het belang van een goede opleiding in de restauratie voor het culturele erfgoed. Tevens merkte hij op dat er weer subsidie beschikbaar was voor restauratieprojecten in Zeeland. Na deze toespraak werden de certificaten en diploma's uitgereikt aan de geslaagde leerlingen. Voorzitter Jan Lonink van de Stichting ROP Zuid West tijdens de diploma-uitreiking (foto John Akkermans). De deskundigen zijn het er niet over eens of ons klimaat aan verandering onderhevig is, maar het is een feit dat het in ons land af en toe behoorlijk hard en langdurig kan regenen. Harder of langduriger dan vroeger is de vraag, maar dat u als monumenten eigenaar of beheerder van een cultuurhistorisch gebouw daar last van kan hebben is wel duidelijk. Regenwater dat in korte tijd in grote hoeveelheden valt, kan tot problemen leiden, zeker als het niet snel wordt afgevoerd. Goten en afvoeren zijn in onze streken onmisbare onderdelen van een gebouw. Ze voeren het hemelwater zo snel mogelijk af, voordat het schade kan berokkenen aan het monument, aan onderdelen daarvan of aan de vaak kostbare inboedel. Het gehele afwateringssysteem moet dan ook goed functioneren. Goten, hemelwaterafvoeren en riolerings buizen zijn op zich redelijk kwetsbaar. Goten aan een pand zijn zogenaamde open structuren. Naast regen- of smeltwater vergaren ze ook afval als bladeren, takken, stof, plastic zakken en ballen, en kadavers van vogels. Hierdoor kan een goot of een afvoer verstopt raken en loopt het af te voeren hemelwater over de gootrand. In het beste geval stroomt het alleen langs de buitenzijde van het gebouw, maar vaak baant het zich een weg door het pand. De gevolgen kunnen groot zijn: natte vloeren en muren met afbladderende verf- en pleisterlagen. Een te vochtig binnenklimaat heeft gevolgen voor uw leefomgeving en voor uw interieur. Door het afval blijft de goot ook langer vochtig. Dit kan het metaal van de gootbekleding sneller doen corroderen (aantasten), wat versterkt wordt door agressieve deeltjes in het vuil. Goten schoonhouden helpt tegen een versnelde verwering (slijtage) door schurende zandkorrels of ander vuil. Goten of open vergaarbakken zijn geliefd bij duiven en andere vogels die een nestplaats zoeken. Door dat nestmateriaal kan het regenwater niet vlot wegstromen en ontstaan er verstoppingen. Om verstoppingen door ingedeukte regenwaterafvoeren of beschadigingen (vandalisme) onderaan de afvoerpijpen te vermijden, worden de onderste 2 meter meestal uitgevoerd in een stevig, slagvast materiaal, bijvoorbeeld gegalvaniseerd ijzer. Goten en afvoeren regelmatig nakijken en schoonmaken, voorkomt verstoppingen en waterschade. Doorgaans zijn twee reinigingsbeurten per jaar noodzakelijk, één in de lente en één in de herfst, na het vallen van het blad. In een boomrijke omgeving wordt aangeraden goten vaker schoon te maken. Bladvangers in de afvoeropeningen houden het vuil tegen zodat de afvoerpijp niet verstopt raakt, maar ook deze bladvangers moeten wel regelmatig worden nagekeken en schoongemaakt. Zélf uw goten schoonmaken kan dus veel ellende en vervolgschade voorkomen. Kijkt u na een regenbui maar eens uit uw dakkapel of dakraam. Vaak kunt u dan in de goot kijken en beoordelen of het water op een juiste en snelle wijze wordt afgevoerd. Als er in uw goot water blijft staan, is dat een indicatie dat u in actie moet komen. Loopt u ook na een regenbui eens rond uw pand. U kunt dan snel zien hoe het met de waterhuishouding is gesteld. Het buitenklimaat kan misschien aan verandering onderhevig zijn, de risico's voor uw monument kunt u op deze mannier zelf beperken. Ook de monumentenwacht adviseert u graag over de juiste oplossingen om uw monument goed te onderhouden. Zeeuws Erfgoed 13 september 2010/03 MONUMENTEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 13