rfgOGymnasiumdage^ t Zeeuwse wachters in opleiding Wim Jakobsen, monumentenwachter in Zeeland, geeft uitleg over het ontstaan van de oude holle pan. De twee Zeeuwse monumentenwachters Jeroen van Dijke en Niek Brugge die nog niet zolang geleden in dienst zijn getreden, volgen de landelijke basiscursus monumentenwachter. Deze cursus, samengesteld door de landelijke Vereniging Monumentenwacht Nederland (VMN), biedt nieuwe monumentenwachters een opleiding aan van vijftien lesdagen. Ervaren en vaak oudere monumentenwachters uit het hele land verzorgen de cursusdagen inhoudelijk. Onze eerste monumentenwachter Wim Jakobsen geeft in deze opleiding drie cursusdagen les. De doelstelling van de basiscursus is om (zoals de naam het zegt) de basis te leggen voor een nieuwe medewerker bij de monumentenwacht. Alle facetten die je dagelijks als monumentenwachter tegenkomt, worden tijdens deze opleiding behandeld. De nadruk ligt op kennismaken met de praktijk. Wat kom je als nieuwe wachter zoal tegen aan schadebeelden en wat zijn hierbij de herstelad viezen? Een achttal ervaren wachters (lees: docenten) levert hiertoe hun bijdrage. Door deze praktijkgerichte aanpak worden kennis en ervaring doorgegeven aan jongere collega-wachters en blijven die behouden voor de organisatie; tevens wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige expertise binnen de monumentenwacht en daarnaast wordt deze kennis ook landelijk gedeeld. Van de cursisten wordt ook heel wat verwacht. Zo moe- ten ze zich goed voorbereiden op de cursus door het Inspectie-handboek van de monumentenwacht te bestude ren. Ook huiswerk ter voorbereiding op de volgende cursusdag, tussentijdse opdrachten uitvoeren en een toets aan het einde van iedere cursus zijn vaste onderdelen. Naast de theorie wordt er volop gewerkt in de praktijk: bezoeken aan bouwlocaties waar daadwerkelijk gerestaureerd wordt en aan bedrijven waar bouwdelen worden gemaakt voor de verschillende restauraties. Deze bezoeken dienen om theoretische kennis direct te koppelen aan de altijd weerbarstige praktijk. Aan het eind van de cursus krijgt de nieuwe wachter - als het resultaat van alle opdrachten en toetsen voldoende is - een certificaat uitgereikt. Nadat de twee jonge wachters van de SCEZ deze cursussenreeks hebben afgerond, mogen ze zich met recht gecertificeerde monumentenwachter Met archeologie en mythologische figuren gingen leerlingen van de gymnasiumafdeling van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren praktisch aan de slag. Een korte terugblik. Leerlingen uit de onderbouw van het gymnasium werken ieder jaar gedurende een paar dagen met praktische opdrachten. Het schoolrooster wordt dan omgegooid en de leerlingen leren deze dagen op een andere manier, in de praktijk of uit de praktijk! In samenwerking met het Zeeuws Museum had de SCEZ dit jaar op 20, 21 en 22 april een boeiend programma opgesteld, waarbij leerlingen één dag lang vooral zelf aan de slag gingen. De leerlingen werden 's morgens in het museum ontvangen en kregen een workshop 'rondleiden': wat vertel je tijdens een rondleiding en hoe? De klassen splitsten zich daarna in twee groepen. Een groep ging bij de SCEZ met archeologische voorwerpen aan de slag. Bij de voorwerpen werden steekwoorden gegeven waarmee de leerlingen op internet of in boeken naar informatie konden zoeken. De andere groep werkte op de wandtapijtenzaal van het museum en verdiepte zich in de voorstellingen op de tapijten. Aan het einde van de dag werden de onderzoeken door de leerlingen aan elkaar en aan belangstellende ouders gepresenteerd. Natuurlijk moesten tijdens die presentatie de tips en trucs van de gevolgde workshop 'rondleiden' toegepast worden. Archeologisch spreekuur bij de SCEZ, waar feedback gegeven kon worden op de gevonden informatie. Zeeuws Erfgoed september 2010/03 MONUMENTEN ERFGOEDEDUCATIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 14