Land en Water 16 t/m 24 oktober 2010 Week van de Geschiedenis www.weekvandegeschiedenis.nl www.zeelandmuseumland.nl De Week van de Geschiedenis is een jaarlijks terug kerend landelijk evenement. Ieder najaar organiseren honderden musea, archieven en andere culturele instellingen speciale tentoonstellingen en activiteiten rond een wisselend thema. In 2010 is dat 'Land en Water'. De Week van de Geschiedenis vindt plaats van 16 t/m 14 oktober. Wie aan Nederland denkt, én specifiek Zeeland, denkt aan water. Aan de strijd tegen en op het water. Aan windmolens en polders. Aan dijken en havens. Aan Noordzee en Schelde. Aan leefbaar laagland. Een door de mens ingericht en geordend land. De Week van de Geschiedenis is daarom gewijd aan 'Land en Water'. Nautische kaart van Zeeland uit 1652, vervaardigd door Nicolaas Visscher collectie Zeeuws maritiem muZEEum). Enkele aansprekende activiteiten: 16 oktober Landelijke Archievendag Zeeuws Archief Middelburg Lieneke Frerichs vertelt over Nescio en zijn mijmeringen over het Zeeuwse land en water gedurende de tijd dat hij in Veere verbleef. Proeverij van vruchten van het Zeeuwse land en het Zeeuwse water. De Geschiedenisquiz' onder leiding van een bekende Nederlander en/of Zeeuw, over het thema 'Land en Water'. Rondleidingen door de depots langs oude kaarten en verhalen over zee en land. Lezing voor de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief door schrijfster Marjan Berk. Kinderactiviteit: ontwerp je eigen land- of zeekaart. Voor het definitieve programma zie website. Gratis toegang m.u.v. lezing Marjan Berk. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Gemeentearchief Tholen Neem een kijkje in het depot met een rondleiding, ga naar de genealogische markt en bekijk oude foto's en portretten. Ook kunt u vragen stellen over het opstarten van uw stamboomonderzoek. Bent u benieuwd of u thuis iets bijzonders heeft, neem het mee, dan kunnen de medewerkers van het archief het beoordelen. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Zierikzee In de geschiedenis van het eiland Schouwen-Duiveland speelde het water een belangrijke rol. Het was een bedreiging maar ook een uitdaging. 1.000 jaar Schouwen- Duiveland, veranderingen in het landschap is het thema van het gemeentearchief dat wordt belicht aan de hand van kaarten, tekeningen, archiefstukken en boeken. Ing. L. Becu houdt om 11 uur en om 13.30 uur een inleiding met persoonlijke herinneringen aan de Deltawerken. Er zijn informatiestands van de historische en genealogische verenigingen. Te zien is de film 'Bewoners van de inlagen van Schouwen' door J. van den Berge. Geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 16-24 oktober Dijken en Dammen, het Skelet van Zeeland Watersnoodmuseum Ouwerkerk Met lezingen, foto-expositie van fotoclub, films en discussieprogramma en presentaties over dijken. Geopend op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 18-22 oktober Tentoonstelling Gemeentearchief Terneuzen Tentoonstelling 'Land en Water' georganiseerd door het gemeentearchief, in samenwerking met diverse heemkundige verenigingen en musea uit de gemeente. Locatie: Gemeentehuis Terneuzen, geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 19 oktober Paardentram Terra Maris Oostkapelle Met paard en wagen door natuur en tijd van land en water. Van 13.30-15.30 uur in de bijzondere omgeving van het museum. Aanmelden via reserveringen@terramaris.nl. 21 oktober Lezing Heemkundige Vereniging Terneuzen Lezing '200 jaar Zeeuwsch-Vlaanderen en de strijd om de Citadel in Antwerpen' door de Heemkundige Vereniging Terneuzen. Het thema 'Land en Water' komt ruim schoots aan de orde. Locatie: Hotel l'Escaut Terneuzen. Aanvang: 20.00 uur. 22 oktober MuseumNa|8 Musea in Zeeland Speciale avondopenstelling van Zeeuwse musea met een scala aan activiteiten voor jong en oud rondom het thema 'Land en Water'. Het programma start 's avonds om acht uur met allerlei kinderactiviteiten. Daarna nemen verhalenvertellers het estafettestokje over, gevolgd door muzikanten en zangers. Onder het genot van een hapje en een drankje loopt het programma door tot één minuut na middernacht. De entree tijdens de museumnacht is gratis, m.u.v. het arrangement 'De Nachttrein door donker Zuid-Beveland' van Spoorwegmuseum Stoomtrein Goes-Borsele. Kijk op www.zeelandmuseumland.nl voor meer informatie over het gezamenlijke avondprogramma van de Zeeuwse musea. Voor het complete activiteitenprogramma: Zeeuws Erfgoed 20 september 2010/03 Musea

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 20