fiets Het museum als maatschappelijke onderneming Zeeuwse Collectiewacht Zeeland 7 op de Ontdek de Zeeuwse musea op de fiets Op 26 april kwam de Vereniging van Zeeuwse Musea (VZM) bijeen in Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Het middagprogramma was gewijd aan het thema 'Het museum als maatschappelijke onderneming'. Bij veel Zeeuwse musea zien we een beweging om hun functie te verbreden. Ze willen steeds nadrukkelijker middenin de maatschappij staan. Deze musea leggen verbindingen met het (toeristische) bedrijfsleven, met andere culturele instellingen, met het onderwijs. Ze proberen met gerichte activiteiten museumvreemde groepen aan zich te binden en bevorderen de sociale cohesie. Bij stads- en streekmarketing spelen ze een steeds nadrukkelijker rol. Al deze ontwikkelingen raken menigmaal ook het gemeentelijke economische, sociale en culturele beleid. In Zeeland zijn de gemeenten bovendien in grote mate van (financieel) belang bij de instandhouding van de musea. Na introducties hierover vanuit de musea van Tholen (De Meestoof), Breskens (Visserijmuseum) en Vlissingen (muZEEum), debatteerden op 26 april de circa zestig museumvertegenwoordigers met elkaar, met gedeputeerde Harry van Waveren en enkele aanwezige wethouders. De middag werd afgesloten met een sterk pleidooi vanuit het Polderhuis (Westkapelle) voor een actief vrijwilligers- beleid. Alleen door vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken en professioneel te organiseren, kunnen musea hun eigen ambities realiseren en voldoen aan de verwachtingen van hun omgeving. De VZM organiseerde deze discussiemiddag in vervolg op de vorig jaar tijdens het Museumcongres gepresenteerde Erfgoedagenda (Gemeentelijk Erfgoed, belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat). De discussie zal ook zeker aansluiten bij het Zeeuwse cultuurdebat ('Bouwen aan de culturele toekomst van Zeeland!') dat op donderdag 30 september in de middag zal plaatsvinden in de Historische Kerk van Oost Souburg. Het Westkapelse zorg centrum Simnia en het Polderhuis in Westkapelle organiseerden samen een bevrijdingsweek met tal van activiteiten zoals een expositie (foto Polderhuis Westkapelle). In verschillende Zeeuwse musea vonden afgelopen jaren bijzondere restauratieprojecten plaats. Wellicht herinnert u zich nog het succesvolle project 'Zeeuws Behout', voor het behoud van houten voorwerpen in Zeeuwse musea. Het project werd geïnitieerd vanuit het Steunfonds voor de Zeeuwse Musea. Een van de projecten waar dit fonds nu in investeert, is de restauratie van het panoramaschil derij 'Gezicht op de haven van Yerseke' van W.F.A.I. Vaarzon Morel (4 x 6 meter) in het Oosterschelde Museum, dat door Monica Martens uit Aardenburg zal worden gerestaureerd (zie Zeeuws Erfgoed van september 2009). In de musea bevinden zich echter nog vele voorwerpen die wachten op restauratie. Het zal duidelijk zijn dat daarbij in de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden. Het ontbreekt aan middelen om alle voorwerpen te laten restaureren. Dat is ook niet erg. De voorwerpen zijn geduldig, zolang ze maar goed geconserveerd worden, zowel 'op zaal' als 'in depot'. Tijdens een bijeenkomst van de Vereniging van Zeeuwse Musea op 15 november in Het Schuitvlot in Middelburg (de nevenlocatie van de SCEZ) zullen de samenwerkende Zeeuwse restauratoren de musea een voorstel doen. Het idee is om in Zeeland te komen tot een Collectie- wacht, naar Gelders voorbeeld. De Collectiewacht is een service aan musea, te vergelijken met de Monumentenwacht. Doelen van de Collectiewacht zijn: conserveringsachterstanden wegwerken, de behouds- behoefte van collecties kwantificeren en de kennis over de collectie verbeteren en verdiepen. Dit gebeurt op locatie in een samenwerkingsverband tussen de restauratoren (materiaaldeskundigen), de adviseurs musea van de SCEZ én de museummedewerkers. Zo biedt de Collectiewacht een permanent wakend oog op de collectie, steun op maat en praktische samenwerking op de vloer. (foto Boek- en papierrestauratie Marijn de Valk). Vanaf www.zeelandmuseumland.nl zijn leuke en vaak thematische fietsroutes door Zeeland te downloaden, met altijd een museum als start- en eindpunt. Zeeuws Erfgoed 21 september 2010/03 Musea

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 21