xneo ologisch Nieuws Themadag Archeologie en Publiek Elfde Zeeuwse Amateurarcheologendag In hetAWN-project Oud Rilland werden leerlingen van alle scholen uit Rilland betrokken bij archeologisch onderzoek naar de ver dronken resten van de voorganger van hun woon plaats. Een aantal jaren zijn onder de vlag van de Vakgroep Cultuur, een samenwerkingsverband van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, jaarlijks themadagen georganiseerd rondom aspecten van grensoverschrijdende cultuur. Na enige jaren van stilte wordt dit jaar de 'Themadag' nieuw leven ingeblazen. Op zaterdag 9 oktober 2010, vanaf 9.30 uur, presenteren de drie provincies in Party- en Vergadercentrum Mauritshof te IJzendijke (Mauritsweg 5, 4515 LA IJzendijke) de themadag 'Archeologie en Publiek'. Hoe wordt archeologie van eigen bodem gepresenteerd in het onderwijs, de media, de musea en op locatie? Hoe brengen archeologen hun vak en vondsten onder de aandacht? Is dat allemaal succesvol of kan dat verbeterd worden? Hoe kunnen we van elkaar leren? Deze en andere vragen zullen op de themadag uitgebreid aan bod komen, in een ochtendprogramma met inleidende lezingen, stellingen en discussie en in een middagprogramma met vier workshops. De onderwerpen van de workshops - 'Archeologie en Onderwijs', 'Archeologie in de Media', 'Archeologie en Musea' en 'Archeologie voor Toerisme' - worden telkens door twee deskundigen van diverse zijden belicht, gevolgd door een discussie met de deelnemers. Van de deelnemers verwacht men belangstelling voor, ervaring met of een mening over het thema. De dag biedt ook een promotiemarkt van educatieve ontwerpen en projecten op archeologisch gebied uit de drie provincies. De themadag wordt afgerond met een begeleide rondwandeling langs de vestingwerken van IJzendijke en een afsluitende borrel. Deelname, inclusief lunch en borrel, is gratis; aanmelden is echter verplicht. Voor aanmelding, informatie of het dagprogramma kunt u een e-mail zenden aan archeologie@zeeland. nl. Vanaf 6 september is meer informatie beschikbaar op www.zeeland.nl. Zaterdag 29 mei vond de elfde editie van de 'ZAAD' plaats in Het Schuitvlot, de nieuwe locatie van de SCEZ aan de Looierssingel in Middelburg, waarin het Zeeuws Archeologisch Depot en de monumentenwacht zijn ondergebracht. De rondleidingen na het ochtend- en mid dagprogramma oogstten veel lof voor de functionaliteit van het gebouw en de nieuwe werkruimte van de AWN. Pauzes en borrel werden druk benut voor de onderlinge contacten. Een wat tegenvallende opkomst leidde tot een raadpleging van de 41 enthousiaste deelnemers. Zo is besloten de ZAAD eerder in het jaar te doen plaatsvinden, in de tweede helft van maart. Noteer dus vast zaterdag 19 maart 2011 in uw agenda voor de twaalfde ZAAD! Medewerkers van de SCEZ verzorgden bijna alle lezingen. Henk Hendrikse belichtte een bronzen paardje, dat een Scandinavisch gewicht van 100 gr (halve mark) bleek te zijn. Via de Hanzehandel is dit gewicht in Sluis terecht gekomen. Nathalie van Jole vertelde over haar werk aan de hand van twee onderzoeken in Aardenburg. Deze archeologische schatkamer verdient volgens haar, net als Brugge, het predicaat 'die Scone'. Robert van Dierendonck presenteerde de plannen voor het inlopen van de achterstanden in beschrijving, registratie en ontsluiting van de gegevens in het Zeeuws Archeologisch Depot. Hans Jongepier liet aan de hand van voorbeelden zien dat vondstmeldingen van amateurarcheologen vaak leiden tot grote vermeerdering van onze archeologische kennis van Zeeland. Ilona van der Weide lichtte haar werk toe met een recente vondst uit Poortvliet. Een knup- pelpad uit het Laat-Neolithicum is de oudste vondst van Tholen en werpt nieuw licht op aanpassing van de mens in een verdrinkend landschap in die periode. Als laatste SCEZ-spreker schetste Jan Kuipers het ont staan en de ontwikkeling van het Zeeuws Archeologisch Archief, waarin toch steeds weer alles teruggevonden kan worden. Jan Wattenberghe (SOB Research) toonde uit recent onderzoek aan de Markt in Middelburg de nieuwe inzichten in de bouwgeschiedenis van de Westmonsterkerk. Van de hier genomen DNA-monsters voor onderzoek van Zeeuwen door de eeuwen en dan met name op Walcheren moeten we nog op de uitslag wachten. Lunchgesprekken in de bibliotheek van Het Schuitvlot tijdens de elfde ZAAD. Zeeuws Erfgoed 22 september 2010/03 ARCHEOLOGIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 22