Inhoudsopgave SCEZpresse STREEKTALEN ARCHEOLOGIECULTUURHISTORIEERFGOEDEDUCATIEMONUMENTENMUSEASTREEKTALE N 2 SCEZpresse ALGEMEEN 3 Feestelijke opening van de nieuwe SCEZ-locatie 4 Kom op 11 september naar Het Schuitvlot! Er op uit met Open Monumentendag 5 Conferentie 'Echt Zeeuws?!' toont volkscultuur in Zeeland MONUMENTEN 7 Oprichting nieuwe landelijke boerderijenstichting een feit 8 Herbestemming is 'hot'! 9 2011 Jaar van de Herbestemming Herbestemming Zeeuws religieus efgoed 10 MonumentenRonde: Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland 11 Nieuwe toepassingen op website Meldpunt Erfgoed Zeeland Icoon van Vlissingen toont grandeur van weleer 12 Nieuw leven in de brouwerij 13 Diploma-uitreiking ROP Voorkom verstoppingen van uw monument 14 Zeeuwse wachters in opleiding ERFGOEDEDUCATIE 14 Gym nas iumdage n 16 'Lüüsturus!' Evenement met regionale verhalen CULTUURHISTORIE 15 Zeeuwse kist met een geheim 18 Over cursussen en een gids Wibaut, sociaaldemocraat én Zeeuw 19 Zeeland en het water: een gecompliceerde verhouding MUSEA 20 Week van de Geschiedenis 21 Het museum als maatschappelijke onderneming Zeeuwse Collectiewacht ARCHEOLOGIE 22 Archeologisch Nieuws 23 Onderzoek en meldingen 24 Vondst voor het voetlicht 25 Streektaal Varia ERFGOED ALLERLEI 27 Onderzoekers naar Zeeuwse rederijkerscultuur gezocht 27 Publicaties "Ma ik zeg leef naer j'n aerd, j'n eihe Zeeuwse aerd Vertrouw op je hezond verstand en wees zuunig op het Zeeuwse land Mee beide bêênen op de hrond, hoed Zeeuws..hoed rond" Dit is het refrein van het liedje 't Beeld van een Zeeuw van Dingeman de Visser. Hij zong dit liedje tijdens de opening van het nieuwe gebouw Het Schuitvlot op 4 juni. Dingeman is 30 jaar, woont in Biggekerke, schrijft liedjes en muziek, werkt op het biologische landbouwbedrijf van zijn ouders in Ritthem, beleert trekpaarden, doet aan ringrijden en verplaatst zich van huis naar werk op een Puch uit de jaren zeventig, als het moet met zijn gitaar op de rug. Dingeman is en voelt zich Zeeuw, maar lijkt in het geheel niet op de Zeeuw die hij elders in het liedje typeert als "'n ouwe vent, die angt an ouwe waerden". Toch heeft hij wat met erfgoed en dat is veelzeggend. Erfgoed is van grote invloed op de kwaliteit en de identiteit van de leef omgeving. Erfgoed is archeologie, cultuurhistorie, monumenten, streektaal en volkscultuur. Het gaat over gebouwen, objecten, verhalen, plekken, tradities en andere, van generatie op generatie overgedragen cultuuruitingen. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt de blik op de toekomst. Waar zouden we zijn zonder verleden? Zeeland is, gemeten naar inwoner aantal, de provincie met de grootste monumentendichtheid en de grootste museumdichtheid van heel Nederland. Er is geen provincie met verhoudings gewijs zoveel nationaal landschap binnen haar grondgebied als Zeeland. Erfgoed in Zeeland wordt bovengemiddeld gewaardeerd. Het scoort hoog op de lijst van wat inwoners als de sterke punten van hun provincie ervaren. Ongeveer 80% van de Zeeuwen hecht belang aan de aanwezigheid van historische gebouwen in de woonomgeving en aan de zichtbaarheid van historische sporen in het landschap. Erfgoed vormt bakens: hier zijn we thuis. Niets zo moeilijk in het leven als het maken van keuzes. Blijf ik hier of ga ik verder? En als ik hier blijf, waar kies ik dan voor? Ik geloof voor de verdere ontwikkeling van Zeeland sterk in profilering en positionering. Juist in tijden waarin het economisch wat tegenzit. Niet van alles een beetje, maar sterker maken van wat al sterk is. Benut de kernkwaliteiten. Zeeland is onmiskenbaar sterk in erfgoed. De cultuurhistorie is zichtbaar in het landschap aanwezig. Versterk dat cultuurlandschap bij ruimtelijke ontwikkelingen en zorg dat burgers en gemeenschappen daar een actieve bijdrage aan kunnen leveren. Cultureel erfgoed trekt mensen. Op 11 juni fietste ik van De Goederenloods van de Stoomtrein Goes-Borsele in Goes door de Zak van Zuid-Beveland naar huis, nog nadenkend over de aldaar gehouden conferentie 'Echt Zeeuws?!' over tradities in Zeeland. Meer dan vierhonderd organisaties in Zeeland die actief zijn op het terrein van de volkscultuur, een meisje dat het gewoon hartstikke mooi vindt om te ring- rijden (sport en sensatie), een vormgeefster en een ontwerpster die zich laten inspireren door erfgoed (streekdracht en Zeeuws knopje) en erfgoed organisaties die laten zien hoe sociaal en cultureel burgerschap in de praktijk werkt. Onderweg kwam ik veel fietsers tegen, genietend van het kleinschalige heggenlandschap onder Nisse. Verder wat wandelaars op de pasgeopende wandelroute bij de Hoeve van Van der Meulen (was ist das denn, ein Vliedberg?). Ik passeerde de gerestaureerde, monumentale boerderij La Solitude, nu een leer- en werkbedrijf, en werd ingehaald door twee jongeren in een heftig knetterende brommobiel, die ik vervolgens enige kilometers later weer terugzag, sleutelend aan een stoomlocomotief uit de jaren dertig. Thuisgekomen overheerste een gevoel van tevredenheid en trots. Erfgoed in Zeeland is maatschappelijk én economisch kapitaal. Leef naar je aard, vertrouw op je gezonde verstand en wees zuinig op je land. Dingeman zingt het en ik zeg het hem na: zet voor Zeeland in op erfgoed. Wim Scholten, directeur 31 Colofon KORTelings Bij de omslag 32 MOnuMENTaal diedberg bij Op de achtergrond de Hoeve van Van der Meulen. fWl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 2