Colofon H Stichting Culture* Erfgoed h Zeeland KORTelings in dienst uit dienst Zeeuws Erfgoed is een uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief informeert over archeologie, cultuurhistorie, erfgoededucatie, monumenten, musea en streektalen in Zeeland. Abonnementen en adreswijzigingen alleen schriftelijk via postbus 49 o.v.v. Zeeuws Erfgoed. redactie Marinus van Dintel, Aad de Klerk, David Koren, Jan Kuipers, Veronique De Tier, Tony Veenstra en Janneke de Wit eindredactie Saskia Buitenkamp, Marinus van Dintel, Aad de Klerk, en Jan Kuipers foto's Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, tenzij anders vermeld. De SCEZ streeft er met de uiterste zorgvuldigheid naar om voorafgaand aan het moment van publicatie contact op te nemen met de rechthebbenden. De SCEZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beeldmateriaal, door derden aangeleverd, waarop auteursrecht berust. opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg druk Verhage Zoon, Middelburg Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres locatie De Burg, Groenmarkt 13 Telefoon 0118-670870 Fax 0118-670880 E-mail info@scez.nl Internet www.scez.nl Aan dit nummer droegen bij: ARCHEOLOGIE Robert van Dierendonck, Hans Jongepier en Jan Kuipers CULTUURHISTORIE Marinus van Dintel, Aad de Klerk en Hans Piena (Nederlands Openluchtmuseum) ERFGOEDEDUCATIE Josien Pootjes MONUMENTEN Marinus van Dintel, Toon Franken, Wim Jakobsen, David Koren en Jan van Zon MUSEA Leo Adriaanse en Janneke de Wit STREEKTALEN Veronique De Tier MONUMENTAAL Janneke de Wit ALGEMEEN Hesther van den Donk en Tony Veenstra ALLERLEI Johan Francke, Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen) en Truus Trimpe Burger-Mekking Aanlevering van kopij Voor het volgende nummer en/of reacties op deze nieuwsbrief bij voorkeur digitaal tot 18 oktober 2010, zeeuwserfgoed@scez.nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. kopij Zeeuws Erfgoed. Zeeuws Erfgoed jaargang 9 nr. 3 september 2010 - Zeeuws Archief Nieuws nr. 47 Hesther van den Donk, adviseur volkscultuur Sinds 1 juli 2010 is Hesther van den Donk (1956) bij de SCEZ werkzaam als adviseur volkscultuur. Zij is hiervoor gedetacheerd vanuit het Zeeuws Museum tot 1 januari 2013. Hesther werkt daar al ruime tijd als conservator en is opgeleid tot kunsthistorica. Haar specialisatie is het Middelburgs zilver. Nathalie van Jole, adviseur archeologie Per 1 september 2010 heeft Nathalie van Jole-de Visser (1973) de SCEZ verlaten als adviseur archeologie. Zij heeft samen met archeoloog Jan Wattenberghe een eigen bedrijf opgericht: ARTeFACT! De SCEZ wenst Nathalie veel succes met deze nieuwe stap in haar carrière. De engel met trompet is een van de objecten in het park van de oorspronkelijke buitenplaats 'Zorghvliet' in Ellewoutsdijk. Het negentiende-eeuwse park kwam, in tegenstelling tot het in eclectische stijl gebouwde buitenhuis, grotendeels ongeschonden uit de oorlog. De herstelde parkaanleg vertoont dan ook nog veel oorspronkelijke elementen, zoals het oude padenpatroon, een middeleeuwse burcht heuvel, een slotgracht en rijk geornamenteerde beelden en vazen. Een van de meest opmerkelijke objecten is de cirkelvormige folly, een kunstmatige ruïne in gotische stijl. Het bouwwerk, een late uiting van romantisch bouwen, werd eind negentiende eeuw opgetrokken uit afbraakgesteente van het middeleeuwse 'Huis te Ellewoutsdijk'. In 1998 werd zowel aan de folly als aan het beeld van de engel een rijksmonumentale status toegekend. Met dank aan mevrouw Van Hattum, Ambachtsvrouwe van Ellewoutsdijk. Zeeuws Erfgoed 31 september 2010/03 COLOFON KORTELINGS

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 31