I! fci J M Kom op 11 september naar Het Schuitvlot! igg Er op uit met Open Monumentendag i I F www.openmonumentendag.nl Ontdek Htr Zeeuws Culturele Erfgoed Gratis per Bus eh Boot ÉrtBOOT, DE GOEDE KANT OP O 9 Iff *19 i' Het Schuitvlot, de opvallende SCEZ-locatie met raamvitrines aan de Looierssingel 2 in Middelburg, is op zaterdag 11 september open-gesteld voor het publiek. Het pand heeft jarenlang dienst gedaan als brandweerkazerne. Dit voorjaar kreeg het een nieuwe functie: als depot voor de provinciale archeologische collectie en als garage en opslagruimte voor de monumentenwacht. In de voormalige brandweergymzaal die grenst aan het Armeniaans Schuitvlot zijn voor de medewerkers van de SCEZ en de vrijwilligers kantoorruimten gecreëerd. De metamorfose van kazerne tot erfgoed locatie is een eigentijds voorbeeld van herbestemming en duurzaamheid waarbij respectvol met de bestaande omgeving is omgegaan. Programma Open Dag In Het Schuitvlot en op het achterliggende terrein vinden tussen 10.00 en 17.00 uur allerlei activiteiten plaats. Er zijn rondleidingen door de depots, informatiestands over de werkzaamheden van de SCEZ, een kraampje van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Zeeland, demonstraties over het oude ambacht van leerbewerking, demonstraties van de monumentenwacht, tentoonstellingen over historische boerderijen, kastelen, verdronken dorpen en streektalen, lezingen over archeologie, monumentale gebouwen en Zeeuwse dialecten. Brandweerauto Magirus is te zien, er is een spelletjeshoek voor kinderen, er is koffie, thee en fris en voor iedere bezoeker een leuke attentie. Het Schuitvlot is bereikbaar via de toegang aan het Armeniaans Schuitvlot. Zie ook: www.scez.nl Open Monumentendag 2010 vindt plaats in het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 september. Deze al weer vierentwintigste 'OMD' heeft het thema 'De smaak van de 19e eeuw\ Op deze dag(en) worden in het hele land duizenden monumentale gebouwen opengesteld voor het publiek, met tal van activiteiten voor jong en oud. Er is dan veel te beleven in en rond deze monumenten, die je dan ook vaak gratis - binnen en buiten - kan bezichtigen. De negentiende eeuw heeft een bonte verzameling gebouwen opgeleverd. Door de opbloeiende industrie en de nieuwe mogelijkheden op technisch gebied ontstonden er allerlei nieuwe typen gebouwen, vaak in een verrassende vorm. Er werd daarbij teruggegrepen op verschillende historische bouwstijlen die ook nog eens door elkaar werden gebruikt of in een nieuw jasje gestoken. Er wordt dan ook gesproken van stijlen als neoclassicisme, neogotiek, neorenaissance of eclecticisme. Neoclassicisme, waarbij de vormentaal van de klassieke oudheid werd toegepast; neogotiek waarbij de vormentaal uit de middeleeuwse gotiek de basis vormde of monumenten in neorenaissance, waarbij verwezen werd naar de vormentaal uit de zeventiende eeuw. Ook eclecticisme, een mengeling van stijlen, kwam veelvuldig voor. Omdat de OMD de negentiende eeuw als thema heeft, zullen er naast de vele monumenten die ieder jaar open zijn, vooral meer panden te bezichtigen zijn die gebouwd zijn in een van de hierboven genoemde bouwstijlen. Om iedereen te kans te geven ook buiten de eigen gemeente of woonplaats naar opengestelde monumenten te gaan, betaalt de Provincie Zeeland op zaterdag 11 september het openbaar busvervoer en de fast ferries binnen de provincie. tl r« I ■AAPpTi" 'nhair'a'l J-fJTrTJHi ÏLïCFr- jlOftflHt -i ,"l i" "Lrt r*r Ir. i qpl KMNyTCTKI MttyHkiDvw bt» «y lintfrjeenvn b,,v Lil «1.1, Éi. Dl .p.l< Lal IrirL'VLl .Ij! 'Ill'l ll' ÏL'Jja^. Iil y l'vwj Ini ÉSfW-Pl#'SI! F" Mi I I ±- J"<" 'iM1 connexxion I niuxiHwin ei '.>J Ir-ron h HlïtVI InY 7010 yrs-.i |.i|l U r., I. r.. rat f,y.W, .rlI- tpmjrtftfl n rajl'*jj41V- .wj'fl. ojie" n-önumanletnd i n ,n| 7FFI-AHCI JflfQ Zeeuws Erfg°ed 4 september 2010/03 ALGEMEEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 4