T-shirttentoonstelling aanvragen In Zeeland, met zijn geografische indeling en verschillen in geloof, zijn tradities gevarieerd en streekgebonden. Nieuwe deelnemers moeten worden geïnspireerd en volkscultuur kan zorgen dat erfgoed boeit en bindt'. Cultuurparticipatie is niet alleen belangrijk voor Zeeuwen maar ook voor nieuwe inwoners van Zeeland. Buitenlanders en Nederlanders die naar onze provincie verhuizen zijn benieuwd naar de lokale tradities. Het participeren in Zeeuwse gewoontes en tradities kan er voor zorgen dat zij zich sneller thuis voelen in de nieuwe omgeving. Niet dat hun eigen culturele achtergrond moet worden losgelaten, want juist door interactie en aanpassing ontstaan nieuwe tradities en kunnen ze voort bestaan. Deze boodschap, gebracht door de directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Ineke Strouken, zal als een belangrijke aanbeveling mede het beleid van volkscultuur in Zeeland gaan bepalen. Hans Oomen, directeur van het Historisch Museum De Bevelanden in Goes, liet zien wat op het gebied van tradities in zijn museum had plaatsgevonden. De conservator streekdrachten maakte ons deelgenoot van de inspiratie die zij daar op deed als couturier. Oude tradities vertaalt Susan Bakx in hedendaagse mode. Ook de langste merklap ter wereld, 'Door Ons Gedaen', was in het Jaar van de Tradities in Goes te zien. Maar de merklap reisde verder, zelfs tot in Japan. Een van de ambassa drices van 'Door Ons Gedaen', Mia Elmont, gaf hiervan een presentatie. Na de lunch kwam de meest favoriete Zeeuwse traditie aan bod. De voorzitter van de jubilerende Zeeuwse Ringrijders Vereniging (zestig jaar!), Leo de Visser, sprak de zaal in Zeeuws dialect toe en verhaalde over de historie van deze eeuwenoude sport. De vereniging groeit en heeft vele nieuwe enthousiaste leden die op jonge leeftijd beginnen met ringsteken. Een van hen, de zeventienjarige Noreen Kaland uit Westkapelle, vertelde tijdens de conferentie over haar enthousiasme voor het ringrijden. Op 17 september wordt op het festival Film by the Sea de nieuwe documentaire van Jacomien Kodde over het ringrijden gepresenteerd. De deelnemers aan de conferentie kregen alvast een kleine, inspirerende preview te zien. Nadette Somers, onderzoekster bij Scoop, liet de resultaten zien van de nulmeting Volkscultuur die zij in 2009 heeft uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland. Het rapport Volkscultuur in Zeeland: voor oud én jong! brengt het terrein van de Zeeuwse volkscultuur in kaart: het aantal verenigingen, de geografische spreiding maar ook de problemen waar men tegenaan loopt. Na een discussie sprak Harry van Waveren de afsluitende woorden: "Volkscultuur in Zeeland moet geborgd worden en we kunnen daarbij samenwerken met en gebruik maken van de kennis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het heeft een toekomst als nieuwe doelgroepen, met name jongeren, hierin kunnen participeren." Hij gaf deze opdracht mee aan de SCEZ. Op feestelijke wijze werd vervolgens het Zeeuwse Jaar van de Tradities afgesloten. De T-shirttentoonstelling 'Echt Zeeuws?!' met tien Zeeuwse tradities is t/m 31 oktober te bezichtigen bij de SCEZ in Middelburg. De tentoonstelling is vrij te bezoeken in De Burg aan de Groenmarkt 13 van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tevens is hier de fototentoonstelling 'k m'n goud oa' van scholiere Phine Lippe te zien. Erfgoedinstellingen, scholen en verenigingen kunnen de T-shirt- tentoonstelling gratis in bruikleen vragen. Geïnteresseerde organisa ties kunnen contact opnemen met adviseur volkscultuur Hesther van den Donk: 0118-670617, h.vd.donk@scez.nl. 4 Modesnufjes van toen en nu op de rug geszien. 2010/03 •Algemeen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 6