Rachel Schats, Laboratorium voor Menselijke Osteoarcheologie, Universiteit Leiden Rachitis in het rechter onderbeen van een vrouw tussen de 26 en 35 jaar. De kromming in dit been is duidelijk zichtbaar. Zeeuws Erfgoed 1 3 september 2015 03 de botten van kinderen zacht blijven waardoor ze kunnen buigen onder het gewicht van de persoon. Als de vitamine D niet wordt aangevuld kunnen de buigingen zichtbaar blijven in volwassenen. Een scheen been van een volwassene laat een duidelijke kromming zien. Interessant is dat alle mensen met deze ziekte van het vrouwelijke geslacht waren. Dit kan betekenen dat de vrouwen een slechter dieet hadden. Echter, omdat het meeste vitamine D in zonlicht zit, is het waarschijnlijker dat vrouwen/meisjes meer werk binnen deden of kleding droegen die hun huid uit de zon hield. Klaaskinderkerke in context Bovenstaand is al duidelijk geworden dat we door te kijken naar de botten veel kunnen leren over het leven van mensen in de late middeleeuwen. Meer informatie over deze skeletten zal binnenkort beschikbaar zijn in een uitgebreid rapport. Daarnaast maken de skeletten van Klaaskinderkerke deel uit van een groter proefschrift waarin de effecten van laatmiddeleeuwse urbanisatie wordt onderzocht. De mensen van Klaaskinderkerke worden hierin vergeleken met vroegmiddel eeuwse individuen en met mensen uit een laatmiddeleeuwse stad om zo de gevolgen van verstedelijking voor de mens te bepalen. De resultaten van de analyse van Klaaskinder kerke zijn op zichzelf al interessant, maar geplaatst in een bredere context kunnen de resten bijdragen aan een beter begrip over de veranderingen in de middeleeuwse samenleving. Cribra orbitalia in de linker oogkas van een man tussen de 18 en 25 jaar. Mogelijk is deze aandoening het gevolg van een malaria-infectie (foto's Rachel Schats). Literatuur Boo van Uijen, E. de, 2013: The people of Klaaskinderkerke, an assessment of stature of a Late Middle Age rural population, Leiden (ongepubliceerde masterthesis Universiteit Leiden). Lewis, M.E., 2007: The bioarchaeology of children: perspectives from biological and forensic anthropology, Cambridge (Cambridge Studies in Biological and Evolutionary Anthropology 50). Schats, R., 2015: Malaise and mosquitos: Osteoarchaeological evidence for malaria in the Medieval Netherlands, Analecta Praehistorica Leidensia 45,133-140. Trimpe Burger, J.A., J. Huizinga 1963: Kerk, begraafplaats en bevolking van het in de 16de eeuw verlaten dorp Klaaskinderkerke op Schouwen, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-13, 559-570. Wat betreft aandoeningen is er geen verschil waargenomen tussen de mensen begraven binnen en buiten de kerk. Dit is interessant omdat Emma de Boo van Uijen in haar masterscriptie wel een duidelijk verschil in lichaamslengte heeft gevonden: de mensen die binnen de kerk zijn begraven waren langer dan de begraven individuen buiten de kerk. Haar conclusie is dat daarin een verschil in sociale klasse is te herkennen: rijkere personen binnen de kerk en de werkende klasse buiten. Deze conclusie wordt dus niet ondersteund door het aanvullende onderzoek naar ziektes.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 13