Uitspanning Oranjezon in Vrouwenpolder Evenementenlocatie tijdens Erfgoeddag in het Landschap Op zaterdag 26 september is Uitspanning Oranjezon een van de evenementenlocaties van de 'Erfgoeddag in het Landschap'. Op dit voormalige buitenverblijf van de Oranjes vindt het ochtendprogramma plaats. Graag heten wij u welkom op deze historische locatie, waar met een blik op de toekomst het verleden nog beleefd kan worden. www.zeeuwseankers.nl en zijn echtgenote. Het etablissement werd bij de gegoede burgerij al gauw een geliefde plek voor een dagje uit. Met rijtuigen kwamen zij naar de uitspanning voor een verblijf ter plekke of een wandeling in de fraaie omgeving. Intussen konden de paarden uitgespannen worden, om onder de (linde)bomen te eten en te drinken te krijgen. Tegenwoordig is Uitspanning Oranjezon een sfeervol café-restaurant met minicamping en speeltoestellen, waar liefhebbers ook kunnen overnachten in het voorste gedeelte van het monumentale woonhuis of in een gedeelte van een gerenoveerde, eveneens monumentale schuur. Erfgoeddag in het Landschap Tijdens de tweede editie van de 'Erfgoeddag in het Landschap' is ook Uitspanning Oranjezon een van de evenementenlocaties: 's morgens zal op de uitspanning een inspiratieochtend plaatsvinden, een programma met lezingen en workshops over het beleefbaar maken van erfgoed en landschap in Zeeland. Het programma is speciaal opgezet voor medewerkers en vrijwilligers van Zeeuwse erfgoed- en landschapsorganisaties. Verder zal er in de directe omgeving, waaronder op de evenementenlocaties Buitenplaats Overduin en Prinsenweide, voldoende te beleven zijn op deze publieksdag. Het volledige programma is te vinden op: Prinselijk buitenverblijf Uitspanning Oranjezon is oorspronkelijk een pachtboerderij uit 1726. De boerderij, die op de kaart van Walcheren van de Hattinga's wordt vermeld als Prince Hoef, behoorde toe aan de Oranjes. De prinsen van Oranje gebruikten de boerderij in de achttiende eeuw als buitenverblijf tijdens de jacht in de omliggende bossen. Opstallen en landerijen werden verpacht aan een pachtboer, op voorwaarde dat hij tijdens het jachtverblijf van de prins en zijn gevolg de maaltijden verzorgde. Nog steeds refereert een van de ruimtes in de uitspanning aan het nuttigen van deze maaltijden: de gelagkamer. Uitspanning Na de Franse tijd werd Oranjezon een Kroondomein. De Staat werd eigenaar, maar de vorst(in) kreeg de inkomsten toebedeeld. Zover bekend werd de boerderij in 1823 tevens een uitspanning, uitgebaat door de pachtboer Een koetsier poseert omstreeks 1900 op de plek waar nu de minicamping van Oranjezon is gesitueerd (fotograaf onbekend). Zeeuws Erfgoed 1 5 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 15