Architect Nico Fierloos heeft bedacht dat de kerk het beste herbestemd kan worden door er een grote multifunctionele ruimte van te maken waar onder andere recepties, uitvaarten, modeshows en andere bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Het is immers de grootste ruimte in het dorp (illustratie Fierloos Architecten). VG Architecten uit Sas van Gent stonden aan de lat om te onderzoeken wat er met de kerk zou kunnen gebeuren. Met name het proces was daarbij van belang, want er was immers geen directe opdrachtgever met eisen en verlangens waaraan voldaan moest worden. Er lag een maatschappelijk probleem, waarbij het onduidelijk was óf en wie zich uiteindelijk over deze kerk zou gaan ontfermen. Het was vanuit het project 'Kerk, Krimp en Kans' dan ook de bedoeling verschillende partijen te mobiliseren om de kerk in het dorp als het ware te 'adopteren'. Geen geringe opgave in een dorp waar nota bene ook nog de andere kerk, de Mauritskerk, zoekt naar activiteiten en inkomsten om het hoofd boven water te houden. Toch merkten de architecten dat veel inwoners in iJzendijke groot belang hechten aan de toren van de kerk. Deze is immers beeldbepalend en van grote afstand te zien. Makkelijker dan in Breskens was er in iJzendijke een groep mensen te mobiliseren die wilde meedenken over een mogelijk nieuwe invulling van de kerk. De eerste fase van het afgelegde traject bestond voornamelijk uit een kennis making met de diverse stakeholders en geïnteresseerden die interesse konden hebben in de herbestemming en het behoud van dit kerkgebouw. Dit resulteerde in een inventarisatie van de mogelijke gebruikers. Vanzelfsprekend sprak ook de gemeente Sluis op de achtergrond mee, om gemeenschapsvoorzieningen in deze kern te bundelen. Uiteindelijk konden de architecten zo toch gaan ontwerpen. Guido Goethals: "Diverse interviews, bijeenkomsten en overleggen met de verschillende partijen leverden de nodige feedback op en zo is er geleidelijk aan een 'gezamenlijk' Programma van Eisen ontstaan." in een volgende fase kwamen de architecten tot een conceptstudie, gebaseerd op dit Programma van Eisen. Hierbij was een dorpshuis/MFC uitgangspunt. Er werd snel geconcludeerd dat een "aanvullende commerciële exploitatie" noodzakelijk was om de herbestemming financieel haalbaar te maken. Geerard Gouwy licht het voorlopige eindresultaat toe: "Het basisconcept gaat uit van een opdeling van het kerkgebouw in een 'koud' en een 'warm' gedeelte. De, vanaf de hoofdentree bezien voorste middenbeuk is het 'koude' gedeelte en doet dienst als evenementenhal. Hier kunnen bijvoorbeeld markten plaatsvinden of verkoop van streekproducten. Dit deel is ook voor andere doel einden te gebruiken, zoals exposities, beurzen en recepties. Het achterste, afsluitbare deel van het kerkgebouw huisvest het dorpshuis of MFC, met een podiumfunctie voor muziek, toneel, film, evenementen, trouwfeesten en dergelijke." Dit bracht de architecten op het idee dat een deel van het schip van de kerk ook 'open' gemaakt zou kunnen worden, zodat er ten eerste een binnenhof ontstaat. Dat zal een forse besparing opleveren op de onderhoudskosten (minder dakonderhoud en dergelijke). De nieuw gecreëerde binnen hof kan daarbij als overloop fungeren. in de gaanderijen van het 'koude' deel zouden eventueel appartementen, overnachting- of woonunits gecreëerd kunnen worden. Naar realisatie? Het plan voor iJzendijke is met veel enthousiasme ontvangen. Het is van groot belang om iedereen die ook maar enige binding met dit kerkgebouw heeft of voelt bij dit project te blijven betrekken. Anderzijds moeten er ook tijdig (vervolg)knopen worden doorgehakt om tot een eindresultaat te kunnen komen. Dat wordt voorzichtig Zeeuws Erfgoed 19 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 19