Walcheren Zeeuws-Vlaanderen in de vijftiende/zestiende eeuw. Aardewerkfragmenten of andere archeologische indicatoren waren niet aanwezig. Daar het een geïsoleerd spoor betreft is het mogelijk dat hier een vuurbaken heeft gestaan, dat heeft behoord bij het in 1530/32 verdronken dorp Oud-Rilland. Volgens de heer Van Terheijden bevond zich ongeveer 80 meter meer naar het oosten ook een vergelijkbaar spoor, maar dat is in de loop van de tijd geheel weggespoeld. Halfronde fundering in de slikken bij Rilland, gezien in zuidelijke richting. Vuurbaken bij het verdronken Rilland? Op 2 juli verrichtte de SCEZ samen met de heer C. van Terheijden van de Werkgroep Archeologie van de Heem kundekring 'Halchterth' archeologische waarnemingen op de slikken bij Rilland, na een vondstmelding van een bijna halfronde blootgespoelde bakstenen structuur. Het grootste deel van de oorspronkelijk vermoedelijk ronde structuur was geërodeerd. Bakstenen in verband gemetseld werden namelijk niet aangetroffen; met een prikstok kon enkel wat los baksteenpuin worden aangetoond. Van het nog intacte deel resteerden nog maar 1 a 3 steen lagen. De fundering had een breedte van 68 centimeter. Indien het oorspronkelijk een ronde structuur was, bedroeg de diameter buitenwerks ongeveer 4,5 a 5 meter. De voornamelijk rode bakstenen (en enkele gele) hadden het formaat x 12 x 6,5 centimeter. Het waren alleen stukken; gave bakstenen zijn niet waargenomen. Gezien de baksteenformaten kan worden gedacht aan een datering Collectie Mortiere De heer J. Visser uit Middelburg schonk op 9 juni een grote hoeveelheid aardewerkfragmenten met bijbehorende documentatie aan de SCEZ. Het grootste deel van het aardewerk heeft hij vanaf 2000 op meerdere plaatsen in het uitbreidingsplan Mortiere in Middelburg gevonden. Een andere vindplaats betreft de oever van een watergang langs de Oude Kleverskerkseweg, tussen Middelburg en Veere. Een belangrijk deel van het vondstmateriaal uit de Mortiere dateert uit de Romeinse tijd; een ander deel uit de middeleeuwen, periode tiende/veertiende eeuw. Het materiaal van de Oude Kleverskerkseweg is Romeins. Schijffibula Nieuwvliet t Op 23 juni meldde de heer Ph. Legrand uit Oostburg een schijffibula met kruismotief uit de elfde/twaalfde eeuw (doorsnede 1,8 centimeter). Hij had deze op een akker gevonden langs de Sint-Bavodijk bij Nieuwvliet, waar in 2014 diverse sleuven voor natuurontwikkeling waren gegraven. In een hoek van de akker had de heer J. de Zwart uit Nieuwvliet al eerder veel aardewerkfragmenten uit dezelfde tijd gevonden, zoals Pingsdorf- en Paffrathaardewerk. Waarschijnlijk kan de fibula in verband worden gebracht met de vindplaats van dat aardewerk. Schijffibula uit Nieuwvliet uit de elfde/twaalfde eeuw Zeeuws Erfgoed 24 Aardewerk uit Hoek De heer D. Haak uit Hoek schonk op 27 mei een grote hoeveelheid aardewerkfragmenten aan de SCEZ. Hij had deze gedurende meerdere jaren verzameld tijdens het opschonen van de oever van een kreekje bij een voormalige boerderij (van vóór 1880) langs de Binnendijk te Hoek. Met medewerking van de AWN is alles gewassen en gesorteerd, waarmee een beeld is verkregen van de materiële cultuur van de bewoners van de boerderij uit de periode zeventiende-negentiende eeuw. Het gevonden materiaal bestaat voornamelijk uit roodbakkend aardewerk, waarbij opvalt dat er veel kommen vertegenwoordigd zijn. Hoek, Binnendijk. Een deel van het aardewerk. september 2015 03 Stenen voorwerpen Noordzee en Baarland De heer A. Goetheer uit Ovezande meldde op 22 juni meerdere (vuur)stenen voorwerpen bij de SCEZ. Twee vuurstenen afslagen en een mogelijk zandstenen bijltje waren afkomstig van de Steenbanken in de Noordzee. Een van de afslagen dateert vermoedelijk uit de oude steentijd, de tijd van de Neanderthalers, meer dan 40.000 jaar geleden. De andere twee voorwerpen zijn jonger, maar daarvan is de datering niet bekend. Op het strandje bij Baarland had de heer Goetheer twee vuurstenen afslagen gevonden: een doorboord steentje en een dito botfragment. De ouderdom van deze vondsten is niet bekend, maar waarschijnlijk dateren ze uit de latere fasen van de steentijd. Het opgespoten zand waarin hij de voorwerpen aantrof, was afkomstig uit de Westerschelde, tussen Hansweert en Walsoorden. Vuurstenen afslag uit de Noordzee (oude steentijd).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 24