Overzetveer bij Nieuwe Abeele 1 ||H^ T O Met het graven van het Kanaal door Walcheren (1868-1870) werden Nieuwe Abeele en Groot Abeele abrupt van elkaar afgesneden. Een overzetveer moest de verbinding herstellen. Zo'n zeventig jaar lang werden voetgangers, paarden, vee en klein materieel naar de overkant overgezet. Totdat de veerdienst na de Tweede Wereldoorlog overbodig werd verklaard en vervolgens opgeheven. ■zeeuwse ■ankers Nieuwe en Groot Abeele Voor de komst van het Kanaal door Walcheren vormde de Abeelsche Zandweg de verbinding tussen het huidige Nieuwe Abeele en Groot Abeele. Van Nieuwe Abeele was op dat moment nog geen sprake: de bebouwing aan de Abeelsche Zandweg bestond op deze locatie slechts uit een paar boerderijen en een aantal kleinere woningen, die alle onderdeel uitmaakten van Groot Abeele. In de kleinere woningen woonden vooral landarbeiders, die werkten op de boerderijen in de directe omgeving. Start veerdienst Met de aanleg van het Kanaal door Walcheren en kort daarna de Nieuwe Vlissingseweg in 1874 groeide Nieuwe Abeele uit tot een afzonderlijke kern. Wel waren veel inwoners door de aanleg van het kanaal afgesneden van werk en familie. Daarom werd in september 1871 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een overzetveer tussen de beide Abeele's. De aanvraag werd goedgekeurd en korte tijd later konden paard met wagen en andere grote objecten met een grote platte boot worden overgezet. Een roeiboot deed dienst voor het overzetten van voetgangers. Bereik veer en pontwachterswoning In de dijk, aan de kanaalzijde van het jaagpad, werd ter hoogte van Nieuwe Abeele een pontwachterswoning ingebouwd. Vooral op zon- en feestdagen was het hier druk. Mensen uit Nieuwe Abeele en directe omgeving bezochten dan vaak de speel- en theetuin van café Bellevue in Groot Abeele. Om de woning en het veer te bereiken, moesten ze een bruggetje over een brede sloot oversteken. Vanaf 1910 moesten gebruikers van het veer ook rekening houden met een passerende tram. Deze elektrische tram reed tus sen Middelburg en Vlissingen, de trambaan lag tussen de kanaaldijk en de Nieuwe Vlissingseweg. Veel medewerkers van de trammaatschappij kwamen in Nieuwe Abeele wonen. Pleisterplaats Tegenwoordig herinnert alleen de veerstoep nog aan het overzetveer bij Nieuwe Abeele. De pontwachterswoning is kort na de Tweede Wereldoorlog afgebroken en vervolgens is de dijk doorgetrokken. Het zijn voornamelijk enkele oudere buurtbewoners die nog levendig kunnen vertellen over het veer uit hun jeugd. Toch is ook tegenwoordig de locatie een pleisterplaats voor buurtgenoten en recreanten: zowel op het nabijgelegen bankje als op de veerstoep verpozen geregeld voorbijgangers. Daar, bij het voormalige pontveer bij Nieuwe Abeele kunnen zij genieten van een fraai uitzicht over het kanaal én op de overkant. Bijzonder verhaal op locatie Het verhaal over het overzetveer is ook te vinden op www.zeeuwseankers.nl. Bovendien staat nu op de locatie zelf, naast het bankje, een paaltje waarop een ankerschildje met QR-code is aangebracht. Die kan worden gescand met een smartphone, waarna verbinding wordt gemaakt met het verhaal op de website. Voor wie geen QR-app op de smartphone heeft, staat op het schildje ook het website adres vermeld, zodat het bijzondere verhaal ook op die manier ter plekke kan worden opgeroepen. 57^ Overzetveer ry JjJ Nieuw-Abeele LL www.zeeuwseankers.nl 1 Fraai uitzicht vanaf het bankje over het Kanaal door Walcheren en op de overkant.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 26