Inhoud SCEZpresse Volg de SCEZ op Twitter @erfgoedzeeland 2 SCEZpresse 3 Industrievestiging langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen 7 NIEUW: Industrieel Museum Zeeland 8 Nieuw onderwijsproject. Zeeland tijdens Eerste Wereldoorlog 9 Bijbel van Hoek gerestaureerd 10 Peetied in Zeeland 12 Tot op het bot. De skeletten van Klaaskinderkerke 14 Fraaie landbouwschuur met bijzondere elementen 15 Uitspanning Oranjezon in Vrouwenpolder. Evenementenlocatie tijdens Erfgoeddag in het Landschap 16 Houtrestauratie: vaak strijd tegen schimmel en knaagkever. Ambachtelijk restauratiewerk tijdens Open Dag Het Schuitvlot 18 Creatieve plannen voor mogelijke herbestemming 21 Archeologisch nieuws 23 Uit Zeeuwse bodem 25 Het bruggenhoofd aan de Dokhaven en andere Vlissingse vondsten 26 Overzetveer bij Nieuwe Abeele 27 ERFGOEDallerlei 31 -Colofon - MOnuMENTaal Bij de omslaq Laadinstallaties van de cokesfabriek te Sluiskil, 1970 (foto C. den Boer, BN De Stem: bron: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland). Open Dag bij #SCEZ in ^Middelburg 12/9. ^Monumenten ^archeologie centraal. Restauratiebeurs, arch. depot BB-bunker Knap staaltje werk, dat nieuwe ^Industrieel ttMuseum ttZeeland! Lees het verhaal van de oude suikerloods ┬ęzeeuwseankers Mooie resultaten business cases ttkerken. Presentatie op symposium in ttIJzendijke 19-11 2015. ttkerk ttkrimp ttkans ┬ęgemsluis Er zijn veel mooie plekken in Zeeland, plekken waar cultuurhistorie en natuur nauw met elkaar zijn verbonden. Een van de plekken is Schelphoek op Schouwen-Duiveland. Op 1 augustus was ik er. Dat het niet zomaar een gebied is, blijkt uit de caisson die deels boven de dijk uitsteekt. Ook in het water liggen er een paar. Het gebied is in zijn huidige vorm ontstaan na de Watersnoodramp van 1 februari 1953. Het gat dat toen werd geslagen, was zo groot en diep dat het dichten alleen mogelijk was door er een ringdijk rond te leggen van 235 caissons. Met de caisson die nu nog boven de dijk uitsteekt, is het sluitgat uiteindelijk gedicht. In 1968 is voor de bouw van de Oosterscheldekering een werkhaven aangelegd. Daaraan herinneren nog de loswallen en het havenplateau. Via de helling kun je eenvoudig in een kajak stappen en dat heb ik op 1 augustus maar eens gedaan. Het weer was prachtig en het wateroppervlak zo glad als een biljartlaken. Ik peddelde eerst langs het vogeleiland 't Heertje, dat bovenop een stukje van de oorspronkelijke werkhaven is gesitueerd. Vervolgens passeerde ik de caissons. Het blijken er drie te zijn. Het was laag water en vanuit zo'n kleine kajak zijn het ware kolossen. Waarschijnlijk zijn ze daar 'geparkeerd' en na voltooiing van de Deltawerken vervolgens 'vergeten'. Dan de Oosterschelde op, met in de verte links en rechts bekende landmarks als de Dikke Toren van Zierikzee, de Zeelandbrug, de Oosterscheldekering en de Plompe Toren van het verdronken Koudekerke. De Oosterschelde had die dag meer te bieden, want onverwacht en vlakbij verscheen een rugvin in het water: een bruinvis. En even later nog een. Nooit geweten dat een bruinvis zo hoorbaar uitademt als hij bovenkomt. Op de terugweg, met zicht op de dijk, het duingebied en het Kreekbos, nog even langs de eerste zeeboerderij van Nederland gevaren. Die bestaat uit een serie drijvende vlotten, waaronder verschillende soorten zeewier groeien. Schelphoek is een mooie plek met veel kwaliteiten. Daar moeten we in Zeeland zuinig op zijn. In juli verscheen het coalitieakkoord 2015-2019, Krachten bundelen. Perspectief voor Zeeland. De Provincie gaat uit van de identiteit, kracht en kwaliteiten van Zeeland als sterk onderdeel van een dynamisch Vlaams-Nederlands Deltagebied. Een belangrijk deel van de identiteit is verankerd in het Zeeuwse erfgoed. De Provincie maakt zich sterk voor het behouden en (digitaal) ontsluiten van de waardevolle elementen daarvan. Dat is goed om te lezen. Wim Scholten, directeur Het gietijzeren toegangshek van de algemene begraafplaats van Wissenkerke laat er geen misverstand over bestaan. De tijd vliegt en voor je er erg in hebt is je tijd om en de fakkel gedoofd. De begraafplaats als plek van bezinning. Het toegangshek is van gietijzer en neergezet rond 1870. In die periode werd gietijzer veel toegepast. Voor grafmonumen ten, hijskranen, lantaarns, pompen en nog veel meer. Ook de dorpspompvan Wissenkerke is van gietijzer. Zeeuws Erfqoed 2 september 2015 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 2