MOnuMENTaal aevend an zee ritmisch rolle golven een en weer het schuum ontspriengt de dans en'vlokt lichtvoetig over 't zand het tij dat keert de zunne daalt 't wor laeter een milde glans verspreidt zich over 't waeter een krabbe scharrelt scheef wat een en weer een meeuw' wiegt slaeperig op de golven mee de gouwe bal duukt langzaem kopje onder een kille wind verbreekt aneens het wonder en rillend stae me op zelfs fluustere is tevee

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2015 | | pagina 32