XXII Zie: Cat. J. Scliulman „La guerre européenne 1916," no. 821Brons. 24. 1917. Fransche hulde aan president Wilson. Omschrift: Le droit est plus précieux que la paix". Door P. Grégoire te Parijs geslagenBrons. 25. 1900. Plaquette met borstbeeld van president Paul Ivriiger, vervaardigd ter eere van diens edele houding tijdens den Afrikaanschen Boerenoorlog. Echt kanonnenbrons. Nos. 2225 geschenk van de conservatrice". De verzameling ethnographische voorwerpen werd aangevuld met het volgende: eene baarkam van omstreeks 1800, geschonken door den heer N. Schoolmeester te Middelburg. De conservatrice van het kabinet van natuurlijke his torie meldt: „Veel valt dit jaar niet te melden. Van den heer Van Benthem Jutting ontvingen we een gebit van een jonge haai. Lenige malen werden leerlingen van LI. B. S. en Gymnasium in staat gesteld, onder leiding de collectie te bezichtigen. Zoo'n bezoek is voor hen altijd een prettig leerzaam uurtje". Over het Zeeuwsche herbarium werd geen verslag ont vangen. De Commissie voor Zeeuwsche Folklore zond het volgende verslag, met vier bijlagen: „In de vergadering, gehouden op 1-3 Maart 1925, werd over eengekomen, dat de heer LI. J. G. Hartman als voorzitter, de heer J. Kreune als secretaris-penningmeester en de heeren Dr. W. S. Linger en A. van der Weijde als leden der commissie zoucfen optreden. Eene lijst der voorwerpen, welke aan de Commissie werden afgestaan, is als bijlage I hierbij gevoegd. Getracht werd de noodige donateurs en correspondeerende leden aan de Commissie te verbinden. Acht personen verklaarden zich

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1926 | | pagina 26