DRIE NOORDBEVELANDSE SCHILDERS door A. A. VAN DER POEL Voor degenen die door de snel opkomende en even spoedig weer verdwij nende kunststromingen van de afgelopen decennia wel eens verbijsterd werden, is het wellicht een verademing om aandacht te schenken aan het minder belangrijke en schokkende maar misschien aantrekkelijker werk van drie Noordbevelandse schilders uit het midden van de vorige eeuw Cornelis Zwigtman, Marinus Zwigtman en Karei Kramer. Behalve door Jonkvr. S. Collot d'Escury te Kloosterzande werd aan het werk van Zeeuwse plattelandsschilders tot op heden weinig aandacht besteed. De bekwaamheid van Cornelis Zwigtman die zijn opleiding ontving aan de toenmalige Teeken-Academie te Middelburg is stellig het grootst van deze drie. Zijn soepele penseelstreek, fraaie kleuren, aandachtige observering en uitbeelding van zijn modellen, maken hem tot een kunst schilder van de goede middelmaat. Het is moeilijk aan de hand van vier werken, waarvan twee slechts co- pieën, de kundigheid te beoordelen van de oudste zoon, Marinus Zwigtman. Een grovere werkwijze en minder goede kennis van verhouding en anatomie valt niet te ontkennen, doch het feit, dat een kort leven en veel ziekte zijn deel was, zal hieraan niet vreemd zijn. Een duidelijke aanleg was aanwezig bij Karei Kramer, al kon ook hij de hoogte van zijn leermeester, Cornelis Zwigtman, niet bereiken. Zijn werk werd sterk beïnvloed door dat van Zwigtman Sr., doch onderscheidt zich daarvan door een enigszins aarzelende penseelstreek en door het veelvuldig gebruik van sepia, zodat het werk een bruine toon heeft. Met het schilderen van handen had hij stellig moeite. Dat door deze schilders over en weer nog wel eens wat gecopiëerd werd, is haast vanzelfsprekend te noemen; ze waren namelijk nauw met elkaar verwant. Bovendien werd dit in die dagen, ook al omdat de fotografie nog weinig ingang had gevonden, veel meer gedaan dan thans gebruikelijk is. Behalve eikaars werk (portretten, waarschijnlijk voor familieleden be stemd) copiëerden zij ook naar andere meesters. Zo werd volgens de mondelinge overlevering de overbekende stier van Paulus Potter door Cornelis Zwigtman en Karei Kramer nageschilderd. Zwigtman gaf aan de op 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1968 | | pagina 7