Tafelen van de wanne-mate, waerdoor met weynigh moeyte ghevonden kan werden de reste en wannigheydt van alle kantighe vaten. Middelburg, 1655. Paste-boeck van den broode, waer door seer licht te vinden is, 't gewicht op alderley prijs, of de prijs op alderley gewicht van BrootMiddelburg, 1663. 15. M.Z. van Boxhorn, Chronijck van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert en vermeerdert (Middelburg, 1644), 80-91. 16. Smallegange, Cronyk. Grootte van Zeeland pp. 301-306. Goese korenmaat p. 538. 17. NNBW deel 3, kolom 366. 18. Handschrift in het archief der gemeente Goes: inv.no. 1817, verzameling Keetlaer, Catalogus van de Boucken nagelaten door de Hr. Rekenmeester Cornelis Eversdyck gemaeckt op den 10 octob 1667. 19. Joh. H. Wansink, 'Der regel van Drieën, volgens Bartjens, een didactisch fossiel', in Euclides, 54 (1978-'79), 2-6. 20. Herbert Meschkowski, Problemgeschichte der Mathematik, dl 1, (Mannheim, 1979), 145. Uitvoerig beschreven in A.J.E.M. Smeur, De 16e eeuwse Nederlandse Rekenboe ken, 's-Gravenhage, 1960. 21. L. Young, 'Mathematicians and their Times' in North-Holland Mathematics Studies, 48 (1981), 60. 22. Struik, Geschiedenis, 112. 23. Struik, Geschiedenis, 113. 24. Handschrift in het archief der gemeente Goes, inv.no. 153, 'Claddebouck inde Arith- metica ende geometrie'. 25. 1 lb 1 pond Goes gewicht 437 gram 1 pond 16 oneen 1 once 16 cleyn 1 loot lli once. 26. Abelmann en v.d. Valk, Zo zag Goes er uit, afb. 4. 27. F. van Dijk en J.H. Kluiver, Korte geschiedenis van de Grote of Maria Magdalena Kerk, Kerkorgel en Carillon te Goes (s.I.s.a.), 9 e.v. 28. Grote- of Maria Magdalenakerk, (Goes. 1981), 20 en 21. 29. J. de Kanter Philz.Handboekje voor de ingezetenen der provincie Zeeland (Middel burg, 1852), 5. 30. W.C.H. Staring, De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroe ger en tegenwoordig (Schoonhoven, 1902), 10. 31H.C. Pouls, Instrumenten en methoden van landmeters in historisch perspectief Delft, 1986), 20. 32. Pouls, Instrumenten en methoden, 21 en 22. 33. J.H. van den Hoek-Ostende, 'Een prijsregeling van de 15e tot de 19e eeuw: de brood zetting', in Amstelodamum, 55 (1968), 131-134. 34. De gegevens over de toestand van heden zijn mondeling verstrekt door de Nederland se Bakkerij Stichting. 35. Smallegange, Cronyk, 538. 36. De Kanter, Handboekje, 72. 37. K.M.C. Zevenboom, Theorie over de ontwikkeling van de Nederlandse voet- en elle- maten, Amsterdam, 1964. 38. Joh. H. Wansink, Didactische oriëntatie voor wiskundeleraren, deel 2 (Groningen, 1967), 99 en 100. 39. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel 10, (Amsterdam, 1753 Zalt- bommel, 1966), 49. 62

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 100