LEYTSMAN CHRIS TELIICKEN DEN ï- -- Aen-wij lende IPC Jöjacttjcfte Dcc «jam bcftccnngljc/ oit- Dec De gelegbemfjept baneetien fóeligteufen ©afïcn-btööacfj boo?-gö£|ïdt. naatr itt rbijDtioopelOcft tarljanïïeït üiert/ïjoc Dat tiet tücrctt Dec tuam befeeermge, bequameltjcK fauöe moge» aengctoangc» cnöe üoltrocften meiöcn. G HÊSTELT. Door WILLEM TEELLINCK, Dienaerdcs H, Evangeliumstoe M i d d e l b v r g k 3 in Zet landt. 'jjf.'vt cekoot -Zr t ikW- C>. MIDDELBVRGH, Ghedruckt by Hans vander Hellen, Boeck-vercoopcrwoo- /ïende op de Mardinde Fianfche GaleyeAnno i 6 i 8. f Fig. 7. Titelblad van een van Teellinck's vele boeken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 105