De werkgroep Geologie telt ongeveer 100 leden en vierde op 8 maart 1986 haar twintigjarig bestaan met een drietal inleidingen. Daarnaast werden in dat jaar nog 8 lezingen gehouden, en twee excursies gemaaktin mei naar Attichy en in oktober naar het Verdronken land van Saaftinge. De werkgroep Muziek organiseerde wederom een cyclus concerten op histori sche instrumentenwat mede mogelijk werd gemaakt door subsidies van de Pro vincie Zeeland en de Gemeente Middelburg. De Juridische Werkgroep en de Werkgroep Theologie organiseerden als gebrui kelijk een lezingencyclus. J.A. Heyse, secretaris IX

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 11