37. F.J. Cole, A history of comparative anatomyLondon, 1949, wijdt aan dit 'collegium' een aparte paragraaf. 38. Althans dit is een eerste indruk. Zie J.W. Napjus en G.A. Lindeboom, De hooglera ren in de geneeskunde aan de Hogeschool en het Athenaeum te Franeker. Amsterdam, 1985. 102

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 140