ASTRONOMISCHE WAARNEMINGEN EN WETENSCHAPPELIJKE CONTACTEN VAN JAN DE MUNCK (1687-1768) STADSARCHITECT VAN MIDDELBURG door drs H.J. Zuidervaart I. Inleiding II. De astronomie aan het begin van de achttiende eeuw III. Levensloop - Jeugd en huwelijk - werkzaamheden als architect - zakelijke belangen -gezinsleven - De Munck's motivatie tot de astronomie IV. De Munck als astronoom - correspondenten - publicaties a. Het pamflet over de Mercurius-overgang van 1743 b. De 'Sterrekundige Waarneemingen' op de komeet van 1743-44 c. De onvoltooide uitgave van 1744 d. De 'Groote Zon Eclips' van 1748 e. De Venus-passage van 1761 V. Observaties en observatie-technieken - de komeetwaarnemingen van 1737,1742,1744 en 1748 - onrust rond de voorspelde terugkomst van de komeet van Halley - instrumentarium en waarnemingsnauwkeurigheid - een dampkring op de maan? VI. De uitwerkingen van De Munck's astronomische aktiviteiten VII. Epiloog VIII. Bijlagen: - aanstelling tot 'astronomus' van prins Willem IV - de inrichting van De Munck's observatorium - Overzicht wetenschappelijke contacten IX. Noten 103

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 141