ZON ECLIPS, DE GROOTE JAN DE MUNCK. Dewelke voorvallen zalop den 25 July 1748. OPGESTELD DOOR Te MIDDELBURG, by HENDR.IIC van HQEKKE1748. Aftronomus en Oblërvateur van zyne Hoogvorftelyke Doorluchtigheid den Heere Prince van Orange en Nassau: Gouverneur en Stadhouder van de Vereenigde Nederlanden enz enz enz. Berekend volgens den Meridiaanin deszelfs Obfirvatoriumte Middelburg in Zeelandt. Fig. 17. Titelpagina van de 'Groote Zon Eclips' van 1748, met de door Isaak Tirion verzorgde gravure van De Munck's observatorium. 126

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 172