BIJLAGE 2 Het verzamelgebied van het munt- en penningkabinet van het Genootschap en de werkzaamheden ten behoeve van dit kabinet. Aangezien het weinig zinvol is dat ieder muntkabinet een scala van de landelijke munt verzamelt, dient men een dergelijke centrale plaats over te laten aan alge mene kabinetten, zoals het Koninklijk Penningkabinet en de Nederlandse Bank, waar men voor alles terecht kanEen provinciale verzameling dient meer locaal gericht te zijn. Uit muntvondsten is gebleken dat de diversiteit aan munten de toenmalige struc tuur van de geldcirculatie weergeeft. De toenmalige locale geldcirculatie was van een zodanige omvang, dat afspiegeling in de provinciale muntkabinetten een onbegonnen zaak zou zijn en tot een oeverloze verzameling zou leiden, behou dens de opname van exemplaren uit muntvondsten. De begrenzing van het munt- en penningkabinet van het Genootschap tot een lo cale wetenschappelijke verzameling leidt tot de volgende omschrijving: a. munten Tot het verzamelgebied behoren de munten, in Zeeland uitgegeven door de overheden waaraan Zeeland in die periode onderworpen was. Zeeland is te verdelen in drie delen: Zeeland Bewesten-Schelde, Zeeland Be- oosten-Schelde en Zeeuwsch-Vlaanderen. In deze gebieden vinden wij de invloed van (o.a. de romeinse munt) 1Anglo-Saxen, waartoe de vondsten van Domburg en Haamstede behoren. 2. Karolingers en Merovingers (type verzameling) 3. Hollandse Huis (type verzameling) Frankisch-Fries 922-1048 (type verzameling) Fries Hollands 1048-1203 (type verzameling) Hollands 1203-1299 3a. Graven van Vlaanderen (type verzameling) 4. Henegouwse Huis (type verzameling) 1299-1417 5. Beierse Huis (type verzameling) 1417-1433 6. Bourg. Huis (Holl.Zeel. VI.) (type verzameling) 1433-1582 Daar Zeeland in die tijd alleen een plaatselijke munt kende viel het gebied onder de jurisdictie van Holland-Vlaanderen en de Bisschoppen. 7. Zeeuwse Grafelijkheidsmunt te Middelburg 1580-1796. (jaartalverzameling) 8. Koninkrijk Holland (type verzameling) 9. Bataafse Republiek (type verzameling) 10. Koninkrijk der Nederlanden (type verzameling) 1813-heden 11. Oost Indië en West Indië van 1602 tot 1947 volgens Scholten, voorzover het Zeeland betreft en de inheemse munt waarvan de Zeeuwen zich be dienden. b. penningen betreffende voor Zeeland belangrijke personen en gebeurtenissen. c. jetons Verzameling jetons geslagen van en voor de volgende organisaties: de Staten XV

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 17