BIJLAGE 3 OVERZICHT WETENSCHAPPELIJKE CONTACTEN Dit overzicht bevat de namen van personen met wie De Munck gecorrespondeerd heeft of aan wie hij presentexemplaren van zijn publicaties heeft gestuurd. De belangrijkste bron is het manuscript Ackermans, dat teruggaat op de in drie delen verzamelde correspondentie van De Munck. Aangezien Ackermans hierin al hiaten moest constateren is ook het hier onder gepresenteerde overzicht niet volledig. Wel menen we dat het merendeel van de we tenschappelijke contacten hiermee in kaart is gebrachtOp Walcheren woonachtige per sonen zijn niet opgenomen. (C. correspondentie; P. ontvanger pre sentexemplaar) P. ANDRIES, Sluis. P. 1744. JOHN BEERENS, Londen. P. 1744, 'ter presentie aan de voornaamste sterrekundigen aldaar' (6 exemplaren). Beerens was fabrikant van brandspuiten. In 1751 leverde hij een tweetal spuiten aan de stad Middelburg. JOANNES VAN DER BOOT, Zierikzee. C. 1742, P. 1744. Publiceerde in 1742: D'Oprechte Tyd- en Reekenkunde, volgens den Nederduytschen By bel,.., alsmede 't Wiskonstig Bewys van 't Begin der Scheppinge, waarin door de verduystering der Zon en Maan als onwrikbaare Tyd-punten wiskonstig bewezen werd, dat de Waereld zyn Aanvang genomen heeft 4000 jaaren voor Christus Geboorte; op Donderdag den 21. Maart, des Morgens ten 2 uuren 15 minuten, gereekend na 't Mid dag-rond der stad Zierik-Zee, met Eeuwigdurende en Onveranderlyke Zon- en Maans-tafelen. (Amsterdam, J. de Ruyter). Noemt zich op het titelblad: 'Leer-Meester der Wis-Konst tot Zierk-Zee, Anno 1737'. Schreef eerder al een leerboek voor stuurlieden (7 Merg der Zeevaart ofte Konst der Stuurlieden, Amsterdam, 1731) en een Beknopte Wynroey-Konst (1717). JACQUES CASSINI (1677-1756), Parijs. C. 1737-1747; P. 1742, 1744. Directeur van het Observatoire Royal te Parijs. Astronoom van naam. Publiceerde vele artikelen in de Histoire de l'Académie des Sciences en een tweetal standaardwerken (1740). Was als overtuigd Cartesiaan lange tijd zeer afkerig van Newtoniaanse denkbeelden (Zie DSB III, 104-106). NICOLAAS DUIN (1686-1745), Haarlem. C. 1743; P. 1744. Noemt zichzelf: 'Beminnaar der nutte Weetenschappen'. Publiceerde in 1743 twee boeken, een fysico-theologische opwekking tot natuurstudie en een opmerkelijk meteorologisch verslag over een drietal strenge winters. (Zie Bots, Tussen Descartes en Darwin (Assen, 1972), 60-64.) JOANNES GRASHUIS (geb. 1699), Amsterdam. P. 1744. Arts te Amsterdam, gepromoveerd te Leiden in 1722. Wint in 1747 een prijsvraag van de Franse Académie Royale de Chirurgie. Behoort in 1753 tot de intekenaren van de Nederlandse vertaling van Robert Smith, Volkomen sa menstel der Optica (Amsterdam, I. Tirion), waarin vele sterrenkijkers zijn beschreven. WILLEM JACOB S'GRAVESANDE (1688-1742), Leiden. C. 1737-1739. Hoogleraar wiskunde, wijsbegeerte en astronomie aan de Universiteit van Leiden. 152

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 198