SAMENSTELLING BESTUREN EN COMMISSIES PER 3 JUNI 1987* Bestuur van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Mr J. van Marion, voorzitter Mr W. Blanken, vice-voorzitter J.A. Heyse, secretaris Mr R.H.A.M. Beaumont, adjunct-secretaris J.H. Bor RA, thesaurier Drs J.H. Kluiver, hoofdconservator F.W.J. Puylaart, lid Drs J.P. Vaane, lid Drs H.J. Zuidervaart, lid Drs A.G.U. Hildebrandt, lid B. Oele, lid voor de Werkgroep Historie en Archeologie J.M. Moraal, lid voor de Werkgroep Geologie Mr M. Adriaanse-Quint, lid voor de Werkgroep Muziek Drs A. Molendijk, lid voor de Werkgroep Theologie Prof. dr H.J. Pabbruwe, lid voor de Juridische Werkgroep Zeeuwsch Vlaande ren Drs A.J.H.M. Mutsaers, lid voor de Commissie Universitaire Contacten Centrale administratie: Mw A.G. van Vliet, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7,Middelburg, tel. 01180-30347. Bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie Drs J.H. Kluiver, voorzitter Drs L. Zoodsma, secretaris, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-38920 B. Oele, penningmeester Ing. K.J.J. Brand, lid P.W. Sijnke, lid Ir J.A. Trimpe Burger, lid J.B.P. Zuurdeeg, lid Bestuur van de Juridische Werkgroep MrC.H. Brinkman, voorzitter Mr M. van Walraven, secretaris-penningmeester Mr W.S. A. van Geloven, lid Mr C.J. Meyler, lid Mr M.A. Vermeulen, lid Op verlangen van de ledenvergadering wordt voortaan de datum van de voor gaande ledenvergadering tot uitgangspunt genomen, teneinde de meest recente samenstelling te geven. XIX

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 21