40. Midd.Crt. 9 juni 1761; hierin ook een vermelding van een waarneming in Duitsland: Midd.Crt. 20 juni 1761. 41. J. de Munck, Bericht aangaande de Waarneemingen op de langverwachte Verschy- ning van Venus met de Zon: voorgevallen op den 6 Juny dezes jaars 1761, Middelburg, L. Taillefert, 1761. (Vgl. de advertenties in de Midd. Crt. van 30 juni en 4 aug. 1761: prys 6 stuiver.) Zie ook de vermeldingen inde Maandelykse Nederlandsche Mercurius, (aug. 1761), 48-49 en de Algemeene Vaderlandsche Letteroeffeningen, 2 (1761), 155- 159. 42. Vgl. D. Klinkenberg, 'Verhandelingenaanmerkingenoververscheideuitrekeningen, en waarneemingen van den Overgang van Venus Voorby de Zon; Op den 6den Juny 1761', Verh.HMW, 6, tweede stuk (1762), 874-922, i.h.b. 877: stelt de schijnbare di ameter van Venus 'ingevolge de meeste waarnemingen op 59 secunden'. 165

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 211