VI. DE UITWERKINGEN VAN DEMUNCK S ASTRONOMISCHE AKTIVITEITEN 1. Dit in tegenstelling tot de mening van I. Winckelman, de eerste president van het ZGW, die stelde dat de sterrenkunde aan De Munck veel verplicht is. Verh. ZGW, 2 (1770), IX-X. 2. Kernkamp, 'Brengt Ferrners dagboek'. 3. A. Pingré (ed.), Journal du voyage de M. Ie Marquis de Cortanvaux sur la frégate l'Au- rore pour essayer par ordre de l'Académie plusiers instruments relatifs a la longitude, Paris, 1768. (Vgl. Daumas, Scientific Instruments, 123.) 4. A. Titley ed.),John Smeaton's Diary of his Journey to the Low Countries, Leaming ton Spa, 1938. Vgl. T. Turner, 'John Smeaton, FRS (1724-1792)', in Endeavour, 33 (1974), 29-33. 5. FA Van der Feen, manuscript Ackermans, 15-16,21-22. vgl. Kesteloo, 'Stadsrekenin gen', 38-42. 6. Vgl. Murdin, Under Newton's Shadow, 28. 7. C.A. van Swigchem, 'Het Brandbocht in de Nieuwe Kerk te Middelburg', in Zeeuws Tijdschrift, 35 (1985), 182-187. 8. Gegraveerd naar het geschilderde portret van J. Palthe uit 1760. De koperen plaat is nog aanwezig in het FA Van der Feen, evenals een uit 1754 daterend portret in inkt, door A. Schouman. 9. W.W. Mijnhardt, 'Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1765-1794', in Archief KZGW 1985, 1- 94. 10. Dit in tegenstelling tot het meer praktisch gerichte Bataafsch Genootschap der Proef ondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Zo is Laurens Dunewey de Munck nooit lid geweest van het Zeeuwsch Genootschap, maar behoorde hij wel tot de eerste leden van het Bataafsch Genootschap. 11. Mijnhardt, 'Wetenschapsbevordering', 26. 12. Zuidervaart en Hoitsma, 'Een Zeeuws planetarium', 92-96. Voor Van de Perre's na tuurwetenschappelijke interesse zie H.J. Zuidervaart, 'Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen', in Archief KZGW, 1983, 1-169. 13. Polderdijk, 'Houtzaagmolens', 59. 14. Van Reijn, 'Desaguliers', passim. 15. H. Gerlach, 'De grondvesting van de Nederlandse Vrijmetselarij te 's-Gravenhage', in L. Brummel (ed.), Driekwart Eeuw Historisch leven in Den Haag' ('s-Gravenhage, 1975), 87-103. Radermacher's gelijknamige zoon zou later het initiatief nemen tot de oprichting van zowel de eerste vrijmetselaarsloge in Ned. Indië (1764) als het Batavi- aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778). Zie voor hen beiden AWBWII, 1153-1156. 16. KHA, brieven van J.C. Radermacher (1700-1748) aan prins Willem IV, 19 febr. en 26 maart 1746. Radermacher's verbeteringen betreffen het 'Instrument Universel' van Ozanam. (Vgl. Daumas, Scientific Instruments, 22). 17. Davids, Zeewezen en Wetenschap, 138-141 (met de onjuiste naam Daniël Raderma cher). Zie ARA, Coll. Radermacher, nr. 274. 18. A. de Munck, Dissertatio. 19. RAZ, FA Schorer 526. Opmerkelijk genoeg heeft hun voorvader Johan Radermacher (1538-1617) ook astronomische waarnemingen uitgevoerd, die gepubliceerd zijn door de befaamde Philippus Lansbergen. (Zie C. de Waard inAWBWII, 1155.) 168

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 214