Vertegenwoordiging in het Bestuur van het Zeeuws Tijdschrift Het Genootschap is in het Bestuur van de Stichting Zeeuws Tijdschrift vertegen woordigd door: MrR.H.A.M. Beaumont A. Teunis P. van der Veen Redactie 'Nehalennia Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereniging voor Dialectenonderzoek p/a. Drs L. Zoodsma, secretaris en eindredacteur, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-38920 XXII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 24