BETOOG NATUUR- EN STERRENKUNDE GODLYKE OPENBAARING, GEOPENBAARDEN GODSDIENST JESUS CHRISTUS: NATUURKUNDIGE GEZELSCHAP MIDDELBURG: door IJ E R M. 10. KROM dat de beoefening der niet strydig is met de erkentenis der en den van voorgelezen in het t e predikant en professor in de uitlegkundige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis sen aan de illustre school, te mid delburg: lid van het zeeuwsche, provinci a ale ├╝trechtscheen andere genootschappen. Te MIDDELBURG: b y P. GILLISSEN, e n n r wed. J. P. GILLISSEN; cio 10 c c l x x x x i i i. Afh. 34. Titelpagina van een serie lezingen van H.J. Krom voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg (1793).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 248