vraag bevestigend te beantwoorden, omdat dominee Hermanus Johannes Krom toch in elk geval een 'fysico-theologische voetnoot' is in het boek van de geschie denis van de achttiende-eeuwse natuurwetenschap, en als zodanig verhelderend of inspirerend kan werken. 197

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 255