(Amsterdam, 1779), waarin Recupero wordt weerlegd, en naar Algerneene Vaderl. Letteroefeningen II, N. 2, 50-53, 103. Krom, Geschiedenis, 244-245; G.L. Leclerc de Buffon, Histoire et théorie de la terre (1749), in: Oeuvres complètes de Buffon, éd. E. Geoffroy Saint-Hilaire, 5 vols (1837- 1838), vol.I, 30-241idem, Époques de la nature (1779), éd. J. Roger, Paris, 1962. 104. Krom, Aanhangsel der Verhandelingen deel 1,22, in: Krom, Verhandelingen I (aparte paginering.). 105. Krom, Geschiedenis, 199. 106. Krom, Geschiedenis, 257-258. 107. Krom, Geschiedenis, 264. 108. Krom, Verhandelingen I, 383-384. Deze 'accommodatietheorie' vinden we ook bij Calvijn, ed. S.O. Los, Genesis, uitlegging van Johannes Calvijn, 2 delen (Middel burg. 1900), vol.I, onder andere p. 36. 109. Krom, Betoog, 48-49. 110. Krom, Betoog, 47-48; verg. C. Mei, Heilige Oudheidskenner met eene Toegift van Verhandelingen over de Kopere See in Salomons Tempel [...jen over de Arke van Noach Uil het Latyn vertaald door Wilh. Henr. Fabricius (Leiden, 1742), 379, waar het probleem met behulp van een 'kuip' onder het wasvat wordt opgelost. 111. Krom, Betoog, 51; S. Tissot de Patot, Lettrechoisies, 's-Gravenhage, 1727; F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (Amsterdam/Brussel, 1959), 253-254; zie voor Patot bv. A. Rosenberg, Tyssot de Patot and his Work (1655-1738), 's-Gra- venhage,1972. 112. Krom, Betoog, 1-5; B. Franklin, New Experiments and Observations on Electricity (London, 1754), 'Letter to Peter Collison' (19 okt. 1752); verg. I.B. Cohen, Benja min Franklin's Experiments (Cambridge, Mass., 1941), 266. 113. Krom, Betoog, 5-6. 114. Krom, Betoog, 14-20. 115. Krom, Betoog, 26, 30-32, 111-119. 116. Krom, Beloog, 42-43. 117. Krom, Betoog, 40; J.H. vanSwinden, Recueil de Mémoires sur l'analogie de l'électri- cité et du magnétisme. Den Haag, 1784, 3 vols. 118. Krom, Geschiedenis, 195; Krom, Waarde, 41-42. 119. Krom, Betoog, 'Voorbericht aan den Lezer', VII-VIII, XVI-XVI1, ibid. 19-20. 120. Krom, Betoog, 112. 121. Krom, Betoog, 113-115. 122. Krom, Betoog, 116. 123. Verg. noot 104, 105. 124. Volgens Martinet dient de luis ertoe om onhygiënische en luie mensen te stimuleren hun lichaam te verzorgen. Martinet, Katechismus, deel III, 47; Paasman, Martinet, 5.2. 125. Bots, Descartes, 10-12, waar Swammerdam genoemd wordt. 126. Bots, Descartes, 148-151, 159-161. 127. Bots, Descartes, 14, 160-161. 128. F. Sassen, 'Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische Verlichting in de Neder landen', Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 28, no. 7 (Amsterdam, 1965), 379-430, ihb. 380 (separate uitgave p. 4). 129. Bots, Descartes, 200. 204

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 262