Worstelende Wetenschap Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Een bundel artikelen uitgegeven naar aanleiding van het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der (natuur-) wetenschappen, gehouden te Middelburg van 25 tot 27 april 1986.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 27